Vestforsyning oprenser regnvandsbassin på Vølundsvej

05. februar 2019, kl. 07:37

For at skåne vandløbene for unødig store vandmængder og for at rense regnvandet fra veje, tage, pladser mv., etableres regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne ved Vølundsvej er nogle af mange regnvandsbassiner som Vestforsyning Spildevand ejer og vedligeholder. Bassinerne skal med jævne mellemrum oprenses for at fjerne slam fra bunden, vedligeholde beplantning mv., så bassinerne virker efter hensigten.

Det vestlige regnvandsbassin ved Vølundsvej (markeret med rød) har i længere tid ikke haft den fornødne volumen, idet der på bunden af bassinet ligger mellem 30 og 50 cm slam, som optager plads til regnvandet og det vandvolumen, der skal til for at rense regnvandet ordentligt, inden det ledes videre til Frøjk Bæk.

Slammet i bassinet er meget forurenet efter at have modtaget forurenet regnvand gennem tiderne. Under oprensningen sættes der derfor hegn omkring bassinet, således at børn eller dyr ikke færdes i det forurenede slam.

Bassinet oprenses ved at slammet opgraves vådt, og lægges til afvanding indenfor afhegningen inden det køres bort. Der udlægges køreplader til kørsel med lastbiler, således at området ikke køres unødigt op.

 

Transporten til og fra området vil ske via plejecenterets parkeringsareal og adgangsvej.

Det er ikke unormalt, at slammet kan give lugtgener, når det graves op. Specielt ved lune temperaturer. Da anlægsarbejdet foregår i vinterhalvåret forventes det ikke at give lugtgener for de omkringliggende ejendomme.

Arbejdet i selve bassinet forventes at være afsluttet 1. marts 2019, hvorefter adgangsveje og arealer omkring bassinet retableres. Det samlede arbejde forventes at være afsluttet senest d. 15 marts 2019. Entreprenørens tidsplan kan ændre sig i tilfælde af at der kommer sne og frost.

Arbejdet udføres af entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS.

 

Yderligere information

For yderligere information kontakt Vestforsyning Spildevand:

Peter Møllnitz tlf.: 5158 7456
Anne Kruse tlf.: 5158 7418

 

  Scroll ned for mere