Hvis du hører en svag brummen i nattens mulm og mørke...

10. april 2024, kl. 13:27

Så er det bare en drone. I hvert fald hvis du befinder dig i Ellebæk-området, Krunderup, Alstrup, Idom eller langs Idomlundvej.

Her vil der nemlig frem til 24. april blive termograferet fjernvarmerør.

Det foregår i 80 til 120 meters højde, hvor en drone bliver sendt op i aften- og nattetimerne.

Dronen tager ikke almindelige billeder.

Fra luften kan den derimod med en termisk sensor måle varmeudstråling og skabe et billede af det.

På den måde kan man spotte utætheder og undgå unødigt vand- og varmetab fra fjernvarmerørene.

Termograferingen udføres for Vestforsyning af Drone Systems.

Foto: Drone Systems