Love og regler

VANDREGULATIV/LEVERINGSBESTEMMELSER

Vestforsyning Vand er underlagt vandforsyningsloven – ud fra den har vi udarbejdet et vandregulativ som du kan se her.

Vandregulativ

KLAGEMULIGHEDER

Hvis du skulle oplever fejl i din regning, eller på anden måde ikke oplever at vi lever op til vores aftale med dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Ring til vores kundeservice på tlf. 9612 7460 eller skriv en mail på kundeservice@vestforsyning.dk. Så vil vi behandle din klage hurtigst muligt.

Send en mail til kundeservice

Hvis du efterfølgende ikke er tilfreds med vores afgørelsen eller ikke mener, du har fået en korrekt sagsbehandling hos os, kan du klage til Nævnenes Hus:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang sat til 100 kr. Er der ikke fundet en rimelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Nævnenes Hus kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelserne for indbringelse af klager.

Læs nærmere om dine klagemuligheder på Nævnenes Hus hjemmeside