Forsyningsområder

De røde felter på kortet viser de områder som vi forsyner med rent drikkevand. Vestforsyning dækker 80 % af vandforsyningen i kommunen. I oplandet til Holstebro by forsynes kunderne med vand fra 11 private vandværker.

Vestforsyning råder over fem vandværker:

Forsyningskort for vand i Vestforsyning

VANDVÆRKER

Grundvandet i Holstebro Kommune er så rent, at det kun gennemgår simpel vandbehandling med beluftning og filtrering. Vi har 5 vandværker som dækker 80% af kommunens vandforsyning. I oplandet forsynes kunderne med vand fra 11 private vandværker.

Nibsbjerg Vandcenter

Nibsbjerg Vandcenter er det nyeste vandværk. Det blev idriftsat i 2011. Vandværket er det største i kommunen.

Vandcenteret er opbygget med forsyningssikkerheden i fokus, og består af to vandværker i ét, dvs. med to lukkede vandbehandlingsspor med hver sin rentvandstank og en nødgenerator.

Vandcentret er sammenkoblet med Frøjk Vandværk og kan derfor tilføres råvand fra to forskellige grundvandsområder. De to spor er dimensioneret, så de hver for sig vil kunne levere tilstrækkeligt vand, også selv om et spor er lukket.

Vandcentret forsyner Holstebro by og opland og står for 53 % af forsyningen. Der "produceres" ca. 2 mio. m³ vand årligt.

Der er tilknyttet 11 boringer som indvinder grundvand fra tertiære sandaflejringer i ca. 50-70 meters dybde.

Frøjk Vandværk

Frøjk Vandværk er opført i 1973 og er løbende blevet udbygget, senest i 2013. Vandværkets vandbehandling baseres på et åbent system og er tilkoblet Nibsbjerg Vandcenter.

Vandværket forsyner Holstebro by og opland og står for 28 % af forsyningen. Der "produceres" ca. 1 mio. m³ vand årligt.

Der er tilknyttet 8 boringer til vandværket som indvinder grundvand fra tertiære sandaflejringer i ca. 60-100 meters dybde.

Sandagergård Vandværk

Sandagergård Vandværk er opført i 1972 og gennemgik i 2009 en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering. Vandværkets vandbehandling baseres på et åbent system.

Vandværket forsyner området omkring Borbjerg, Skave og Hogager og står for 7 % forsyningen. Der "produceres" 250.000 m³ vand årligt.

Der er tilknyttet 2 boringer til vandværket som indvinder grundvand fra kvartære sandaflejringer i ca. 70-85 meters dybde.

Vinderup Vandcenter

Vinderup Vandcenter er opført i 1923 og udbygget i 2018 med en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering.

Vandcentret forsyner området i og omkring Vinderup, Handbjerg, Sahl og Ejsingholm og står for 9 % af forsyningen. Der "produceres" 350.000 m³ vand årligt.

Der er tilknyttet 3 boringer til vandcentret som indvinder grundvand fra kvartære sandaflejringer i ca. 60-80 meters dybde.

Mogenstrup Vandværk

Mogenstrup Vandværk er opført i 1973 og er løbende udbygget, sidst i 2011 med en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering. Vandværkets vandbehandling baseres på et lukket system.

Vandværket forsyner Mogenstrup og området omkring og står for 1 % af forsyningen. Der "produceres" 24.000 m³ vand årligt.

Der er tilkoblet 2 boringer til vandværket som indvinder grundvand fra kvartære sandaflejringer i ca. 40-48 meters dybde.