Grundvandet i Holstebro Kommune er så rent, at det kun gennemgår simpel vandbehandling med beluftning og filtrering. Behandlingsprocessen foregår i vandværkernes røde hygiejnezone, der både kan være opbygget som åbne og lukkede systemer.

Lukkede vandbehandlingssystemer er en del af vandforsyningens strategiske mål for at øge forsyningssikkerheden.

Her kan du læse, hvilke parametre Vestforsyning Vand går ud fra, når vandkvaliteten vurderes

Vestforsyning Vand råder over fem vandværker:

Forsyningsområder

 

Vestforsyning

APP

Hent gratis "Vestforsyning" til din mobil/tablet og se information om dit forbrug, historik, regningen m.m.


Nibsbjerg Vandcenter

Nibsbjerg Vandcenter er vandforsyningens nyeste vandværk der blev idriftsat i 2011.

7. november 1905 besluttede byrådet i Holstebro at opføre byens første vandværk på Sønderland. Det skulle vise sig at blive en langtidsholdbar investering, for først 105 år senere fik Holstebro Vandværk et velfortjent hvil, da det nyopførte Nibsbjerg Vandcenter - som er det største vandværk i kommunen - blev indviet. Vandcenteret er opbygget med forsyningssikkerheden i højsædet og består af to vandværker i ét, dvs. med to lukkede vandbehandlingsspor med hver sin rentvandstank og en nødgenerator. Vandcentret er sammenkoblet med Frøjk Vandværk og kan derfor tilføres råvand fra to forskellige grundvandsområder som på sigt suppleres med et tredje område. De to spor er dimensioneret, så de hver for sig vil kunne levere tilstrækkeligt vand, også selv om det andet spor er lukket på grund af vedligeholdelse.

Vandcentret er tegnet af det lokale firma A2 Arkitekterne A/S og har vundet Holstebro Kommunes arkitekturpris samt den prestigefyldte in-situ pris fra Dansk Beton. Målet med at opføre værket var at styrke forsyningssikkerheden og effektivisere driften.

Vandcentret forsyner Holstebro by og opland og står for 53 % (ca. 2 mio. m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Der er tilknyttet 11 boringer til vandcentret som indvinder grundvand fra tertiære sandaflejringer i ca. 50-70 meters dybde.

Se aktuel vandanalyse for Nibsbjerg Vandcenter

Frøjk Vandværk

Frøjk Vandværk er opført i 1973 og er løbende blevet udbygget, senest i 2013. Vandværkets vandbehandling baseres på et åbent system og er tilkoblet Nibsbjerg Vandcenter. Frøjk Vandværk kan således tilføres råvand fra to forskellige grundvandsområder som på sigt suppleres med et tredje område.

Vandværket forsyner Holstebro by og opland og står for 28 % af (ca. 1 mio. m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Der er tilknyttet 8 boringer til vandværket som indvinder grundvand fra tertiære sandaflejringer i ca. 60-100 meters dybde.

Se aktuel vandanalyse for Frøjk Vandværk

Sandagergård Vandværk

Sandagergård Vandværk er opført i 1972 og fik i 1987 fordoblet sin behandlingskapacitet. Værket gennemgik i 2009 desuden en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering. Vandværkets vandbehandling baseres på et åbent system.

Vandværket forsyner området omkring Borbjerg, Skave og Hogager og står for 7 % (250.000 m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Der er tilknyttet 2 boringer til vandværket som indvinder grundvand fra kvartære sandaflejringer i ca. 70-85 meters dybde.

Se aktuel vandanalyse for Sandagergård Vandværk

Vinderup Vandcenter

Vinderup Vandcenter er opført i 1923 og er i øjeblikket under udbygning med en omfattende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering.

Vandcentret forsyner området i og omkring Vinderup, Handbjerg, Sahl og Ejsingholm og står for 9 % (350.000 m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Der er tilknyttet 3 boringer til vandcentret som indvinder grundvand fra kvartære sandaflejringer i ca. 60-80 meters dybde.

Se aktuel vandanalyse for Vinderup Vandcenter

Mogenstrup Vandværk

Mogenstrup Vandværk er opført i 1973 og er løbende udbygget, sidst i 2011 med en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering. Vandværkets vandbehandling baseres på et lukket system.

Vandværket forsyner Mogenstrup og området omkring og står for 1 % (24.000 m3) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Der er tilkoblet 2 boringer til vandværket som indvinder grundvand fra kvartære sandaflejringer i ca. 40-48 meters dybde.

Se aktuel vandanalyse for Mogenstrup Vandværk
  Scroll ned for mere