Det er vigtigt med en giftfri have

Hvor meget sprøjtegift eller ukrudtsmiddel har du brugt i din have gennem årene for at komme skadedyr og ukrudt til livs? De færreste af os kan frasige sig nogensinde at have brugt én eller anden form for gift i haven - og faktisk bliver der årligt solgt ca. 20 tons gift til brug i de danske haver.

"Den smule sprøjtegift..."

Du tror måske ikke den smule sprøjtegift, du har brugt, kan være skadeligt, men én enkelt dråbe sprøjtegift i grundvandet kan gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Vi forsyner ca. 17.000 forbrugere med omkring 3,6 mia. liter rent drikkevand, så det er vigtigt for os at vandet er helt rent.

Sommerfuglepartner

Sommerfuglepartner er et projekt, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Det er et samarbejde, hvor man får hjælp og rådgivning til at de store, frie arealer, der ofte støder op til danske arbejdspladser, bliver insektvenlige og dermed hjælper vores sommerfugle, vilde bier og andre insekter.

Der må ikke sprøjtes eller gødes på arealerne og for at blive sommerfuglepartner, skal min 20% af arealerne omlægges som insektvenlige.

Vestforsyning har indgået aftale med Danmarks Naturforening og er blevet Sommerfuglepartner.

20% af vores græsarealerne ved vores vandværker vil hermed blive begrænset, men glæden over større biodiversitet håber vi vil overskygge det. Man må naturligvis gerne betræde arealerne med langt græs og blomstrende planter.

Vi starter med nogle udendørsarealer omkring Nibsbjerg Vandcenter, som vil blive iværksat fra foråret 2022.

Læs mere om Sommerfuglepartner

Du kan også gøre en forskel

Vi står midt i en biodiversitetskrise. Halvdelen af vores arter af dagsommerfugle er i fare for at forsvinde, og naturen har akut brug for plads. Vi kan ikke ændre sammensætningen af vores landskab i Danmark i morgen, men vi kan helt selv ændre vores haver.

Når du slipper en del af din have fri, skaber du nye vigtige levesteder for sommerfugle, vilde bier og biller. En enkelt have gør ikke den store forskel, men sammen kan vi skabe et vigtigt helle for naturen og bruge haverne til at styrke biodiversiteten.

Hvem står bag?

Projektet er et partnerskab mellem Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000. Samarbejdet løber i 3 år fra 2021 til slut 2023.

Drop giften og slip haven fri

Ved at droppe giften i haven, passer du godt på naturen, grundvandet og dig selv. Naturen har brug for plads og variation i form af forskellige levesteder. Jo mere plads du slipper fri, jo mere hjælper du biodiversiteten i Danmark.

Slip din have fri

Det er med vilje

"Vild Med Vilje" er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild Med Vilje handler om at skabe forandringer gennem vidensdeling og handling.

Målet er at få vildhed og natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger.

Vild Med Vilje er for virksomheder, institutioner, haveejere og kommuner.

Vil du være vild med vilje?