Datterselskaber

Vestforsyning består af et holdingselskab med en række datterselskaber.

Vestforsyning Erhverv A/S

Er koncernens serviceselskab, hvor de fleste medarbejdere er ansat i en fælles organisation for hele koncernen.

Selskabet stiller dermed ressourcer til rådighed til løsning af alle koncernens opgaver:

  • administration
  • drift- og vedligeholdelsesopgaver
  • service
  • entreprenøropgaver
  • projektering
  • udviklingsaktiviteter

Vestforsyning Belysning A/S
Selskabet ejer og driver dele af gade- og vejbelysning i Holstebro Kommune - mere end 17.000 master.

Vestforsyning Service A/S
Selskabet står for kommercielt salg af el, især til forbrugerne i koncernens forsyningsområde.

Vestforsyning Vind A/S
Vestforsyning ejer 80% af selskabet. Selskabet ejes i fællesskab med naboer til vindmøllerne og borgere i Holstebro Kommune. Det er selskabets formål er at eje og drive vindmølleparken ved Gedmose i Holstebro Kommune samt hermed forbundet virksomhed.

Multiforsyning A/S

Selskabet er moderselskab for koncernens forsyningsaktiviteter.

Vestforsyning Vand A/S
Selskabet ejer og driver vandforsyningen til mere end 17.000 kunder i Holstebro Kommune.

Vestforsyning Spildevand A/S
Selskabet ejer og driver spildevandsanlæg i Holstebro Kommune og har mere end 21.000 kunder.

Vestforsyning Varme A/S
Selskabet ejer og driver varmeforsyningen til mere end 12.000 kunder i Holstebro Kommune.

L-NET A/S
Selskabet har ansvaret for at udbygge og vedligeholde elnettet i forsyningsområdet.

Maabjerg Energy Center Holding A/S

(MEC Holding)

Vestforsyning ejer 71% af selskabet. Selskabet ejes i fællesskab med Struer Forsyning. Selskabet er et moderselskab for fællesaktiviteter med Struer Forsyning. Der kan ses yderligere information om MEC selskaberne på www.maabjergenergycenter.dk

Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S  (MEC - BHP)
MEC Holding ejer 92% af selskabet. Selskabet ejer et kraftvarmeværk (tidl. Måbjergværket) og varmetransmissionsnet til forsyningsselskaberne.

Maabjerg Energy Center - Varmetransmission A/S
Selskabets formål er at varetage varmetransmissionsvirksomhed i Holstebro og Struer Kommune.