Brownout

Hvad er et brownout?

Brownout er en situation, hvor netselskaber bliver beordret af Energinet til at gennemføre en kontrolleret udkobling af elforbrug (elforbrugsaflastning). Dvs. at mindre eller større områder vil opleve strømafbrydelse og dette inden for et nærmere afgrænset geografisk område. Og det sker i det omfang, som Energinet beordrer det.

Udkoblingen sker med det formål at bistå Energinet med at opretholde/genskabe stabiliteten i elsystemet og derved undgå et mere omfattende blackout (et spændingskollaps).

Det betyder, at der bliver slukket for strømmen i op til 2 timer.

Der har til dato aldrig før været gennemført brownout i Danmark.

Se mere info på Energinets hjemmeside

Hvad skal jeg selv gøre?

Vi kan alle forebygge risikoen for brownout ved at spare på strømmen:

  • www.sparenergi.dk
  • www.vestforsyning.dk/energivejledning/energiraad

Det er dit eget ansvar at sørge for at de af dine el-apparater, der er særlig kritiske (f.eks. iltmaskiner), har egen forsyning som f.eks. nødgenerator.

Læs vores ofte stillede spørgsmål nederst på siden.

 

Hvad sker der helt konkret?

 

Energinet kontakter netselskaberne med besked om, hvor mange procent elforbruget skal begrænses med, for igen at få balance mellem elproduktion og elforbrug

Se mere info på energinet.dk

 

Energinet afgør, hvilke elforbrugere der skal kobles af nettet. Netselskaberne har planer liggende, så de kan gennemføre brownout, når Energinet varsler det

 

Forbrugerne vil stå uden strøm i op til to timer. Varer strømafbrydelsen længere, bliver de koblet på nettet igen, mens netselskaberne afbryder andre forbrugere, således at ingen mister strøm i mere end to timer ad gangen. Dette princip kaldes ”rullende brownout”

 

Det rullende brownout vil køre, indtil elproduktionen igen kan dække elforbruget. Danmark har aldrig været i en situation, hvor det har været en realitet

ofte stillede spørgsmål

Brownout er en situation, hvor netselskaber bliver beordret af Energinet til at gennemføre en kontrolleret udkobling af elforbrug (elforbrugsaflastning). Dvs. at mindre eller større områder vil opleve strømafbrydelse og dette inden for et nærmere afgrænset geografisk område. Og det sker i det omfang, som Energinet beordrer det.

Udkoblingen sker med det formål at bistå Energinet med at opretholde/genskabe stabiliteten i elsystemet og derved undgå et mere omfattende blackout (et spændingskollaps). Det betyder, at der bliver slukket for strømmen i op til 2 timer.

Der har til dato aldrig før været gennemført brownout i Danmark.

Se mere info på Energinets hjemmeside:

www.energinet.dk/elforsyningssikkerhed

Vi kan alle forebygge risikoen for brownout ved at spare på strømmen:

Det er dit eget ansvar at sørge for at de af dine el-apparater, der er særlig kritiske (f.eks. iltmaskiner), har egen forsyning som f.eks. nødgenerator.

Myndighederne og Energinet.

Idet Energinet er den systemansvarlige virksomhed for strømmen i Danmark, er det dem, der beordrer netselskaberne til at udføre brownout, for at stabilisere elnettet, og derved undgå at hele elsystemet lukker ned.

Op til to timer ad gangen.

Brownout indtræffer i udgangspunkt i to-timers perioder ad gangen. Kunder vil således kunne forvente at få strømmen igen efter to timers strømafbrydelse. Er der tale om en længerevarende hændelse, vil andre kunder i stedet blive afbrudt de følgende to timer og så fremdeles. På tilsvarende vis kan samme kunder risikere at opleve flere/gentagende strømafbrydelser af to timers varighed, hvis der er tale om en længerevarende hændelse. Dette er dog mindre sandsynligt.

Har du el-apparater, hvor strøm er særlig kritisk (afhængig af strøm), er det en god idé at overveje at anskaffe din egen nødforsyning – hvis du vurderer, at de ikke kan klare sig uden strøm i et par timer.

En fryser kan klare sig uden strøm i et døgns tid, og et køleskab kan klare sig uden strøm i op til 4 timer. Begge dele er forudsat, at de står i stuetemperatur – og sørg for at holde døren til fryser og/eller køleskab lukket.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for at dine el-apparater kan håndtere et brownout. Og det er dit eget ansvar at sørge for at være forberedt.

Sluk derfor alle apparater, der er tilsluttet under et brownout, så de ikke bliver belastet, når strømmen kommer igen. Hverken dit elselskab, netselskab, Energinet eller myndighederne har ansvaret, hvis skaden skulle ske som følge af et brownout. Har du en skade, som du ønsker at anmelde efter et brownout, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Energinet vil udsende en beredskabsmeddelelse gennem de landsdækkende medier med dels en opfordring om, at danskerne reducerer deres elforbrug til et absolut minimum i en given periode frem i tid, dels udsende et varsel om forhøjet/reel risiko for brownout i Danmark.

Netselskaberne vil i det omfang det tidsmæssigt og teknisk er muligt bestræbe sig på at varsle de berørte kunder, forud for at afbrydelsen indtræffer. Vestforsyning vil ligge varslingen her på hjemmesiden.

Der vil ligeledes være info om brownout på følgende medier:

  • P4 MidtVest
  • Annoncering i forskellige aviser

Informationen på et muligt brownout gives som nævnt ovenfor, på den forudsætning at det er tidsmæssigt og teknisk muligt.

Er forsyningskrisen af en karakter, hvor det er muligt på forhånd at advisere elforbrugerne, vil Energinet gøre det gennem medierne.

Men tingene kan også gå stærkt, og her vil det ikke altid være muligt for Energinet eller de lokale elnetselskaber at give forbrugerne et forvarsel.

Se mere info på Energinets hjemmeside:

www.energinet.dk/elforsyningssikkerhed

Ja, du kan følge med på Energinets hjemmeside – se følgende link:

Du kan følge med på din elleverandørs og dit netselskabs hjemmeside.

Der vil komme noget omkring det i de forskellige medier (TV, radio og internet) – og Vestforsyning giver desuden besked til P4 MidtVest.

 

Det varsles for at få flest mulige forbrugere til at nedsætte deres elforbrug til det absolutte minimum – for at undgå blackout, og samtidigt får forbrugerne også information omkring den nuværende situation.

Brownout er en forebyggende metode, som iværksættes for at undgå blackout – at hele elsystemet lukker ned (et totalt spændingskollaps).

Brownout iværksættes kun som yderste konsekvens i krise.

  1. Energinet kontakter netselskaberne med besked om, hvor mange procent elforbruget skal begrænses med, for igen at få balance mellem elproduktion og elforbrug
  2. Energinet afgør, hvilke elforbrugere der skal kobles af nettet. Netselskaberne har planer liggende, så de kan gennemføre brownout, når Energinet varsler det
  3. Forbrugerne vil stå uden strøm i op til to timer. Varer strømafbrydelsen længere, bliver de koblet på nettet igen, mens netselskaberne afbryder andre forbrugere, således at ingen mister strøm i mere end to timer ad gangen. Dette princip kaldes ”rullende brownout”
  4. Det rullende brownout vil køre, indtil elproduktionen igen kan dække elforbruget. Danmark har aldrig været i en situation, hvor det har været en realitet

Se mere info på Energinets hjemmeside:

www.energinet.dk/elforsyningssikkerhed

Elkunder, som meget dårligt kan tåle afbrud overhovedet, f.eks. sygehuse, offentlige institutioner, erhvervsliv med produktion, har egen nødforsyning i form af batterier og dieselgeneratorer.

Se mere info på Energinets hjemmeside:

www.energinet.dk/elforsyningssikkerhed

Hvis der er sket en skade på dit el-apparat under/efter et brownout, og du ønsker at anmelde dette, da skal du henvende dig til dit forsikringsselskab, da hverken myndighederne, Energinet eller Netselskaberne er ansvarlige for skaden.

Det er dine egne forsikringer, der skal dække eventuelle skader.

Private kunder med husstandsbaseret elproduktion (f.eks. solceller) skal være opmærksomme på, at hvis de er afbrudt fra nettet, vil deres solcelleanlæg ikke kunne producere, pga. manglende spænding under et brownout. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager – både for materiel og mennesker.

Så vær derfor opmærksom på, om dine solceller går tilbage til at producere strøm efter et evt. brownout.

Ja, det kan der godt.

Brownout indtræffer i udgangspunkt i to-timers perioder ad gangen. Kunder vil således kunne forvente at få strømmen igen efter to timers strømafbrydelse. Er der tale om en længerevarende hændelse, vil andre kunder i stedet blive afbrudt de følgende to timer og så fremdeles.

På tilsvarende vis kan de samme kunder risikere at opleve flere/gentagende strømafbrydelser af to timers varighed, hvis der er tale om en længerevarende hændelse.

Det er dog mindre sandsynligt.

Det kan stadig være muligt at der opstår helt almindelige strømafbrydelser under et brownout. Hvis strømmen ikke genetableres efter 2 timer, kan der derfor være tale om et almindeligt strømafbrud.

Se hjemmesiden for, hvordan du skal forholde dig under et almindeligt strømafbrud:

Hvis du bliver ramt af brownout, vil du også miste din varme og dit varme vand.

Du kan også blive ramt på dit vand og spildevand – afhængig af hvilket område der er ramt.

Såfremt dine forsyninger (varme, vand, spildevand og el) ikke kommer op og køre igen efter 2 timer, se hjemmesiden for, hvordan du skal forholde dig under et almindeligt strømafbrud: