Vejledninger

Læs vores spørgsmål og svar igennem eller se nedenstående videoer for at få vejledning til vores selvbetjeningsfunktioner.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt kundeservice

Opret rapport

Under "Rapporter og adviseringer" kan du oprette en uge-, måneds- eller årsrapport. Se her hvordan.

 

Vestforsyning

APP

Hent gratis "Vestforsyning" til din mobil/tablet og se information om dit forbrug, historik, regningen m.m.

Opret advisering

Under "Rapporter og adviseringer" kan du oprette en advisering over en afvigelse af dit normale forbrug. Se her hvordan.

Introduktion

Se denne video for at få et hurtigt overblik over funktionerne på vores selvbetjening.

Indberetning af forbrug

En kort introduktion til, hvordan du aflæser og indberetter dit forbrug.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan logge ind med enten NemID eller kundenummer. For at logge ind med kundenummer, skal det kombineres med ét af følgende:

  • Målernummer
  • Regningsnummer (fakturanummer)

Regningsnummer starter med et årstal og slutter med det reelle regningsnummer eks. xxxx-zz.yyy. Du skal bruge det reelle regningsnummer uden punktum - det vil sige eks. zzyyy.

Efter nytår nulstilles systemet bag vores selvbetjening. De tal, du ser i vores selvbetjening (og app), er beregnet ud fra den tid, der er gået i det pågældende år - indtil videre.

Derfor vil forbruget være lidt for højt de første dage/uger, da beregningsgrundlaget er ganske kort.

Såfremt du får el, vand og varme fra Vestforsyning, kan du se alle tre forbrug under forbrugsoversigt.

Får du el fra en anden elleverandør, men bor i Vestforsyning Nets område, kan du se dit forbrug i kWh, men ikke dit forbrug i kroner/ører, da vi ikke kender prisen.

Hvis du bor udenfor Vestforsyning Nets område, og får el fra en anden elleverandør, men får enten vand og/eller varme fra Vestforsyning, kan du se vand og/eller varme i forbrugsoversigten.

Langt de fleste har fjernaflæste målere. Målerne aflæses automatisk den 31. december hvert år. Hvis du modtager et aflæsningskort, skal aflæsning ske senest den 15. december hvert år.

Modtager du flere aflæsningskort, kan det være nødvendigt at logge ind med hvert enkelt kundenummer.

En fjernaflæst måler er en almindelig måler med en indbygget radiosender, som sender data til Vestforsyning. Der bliver automatisk sendt aflæsning fra måleren én gang i timen, døgnet rundt.

Dermed kan du følge dit forbrug meget tæt via vores app eller selvbetjening.

859
0
https://www.vestforsyning.dk/selvbetjening/
  Scroll ned for mere