Når du har modtaget støtte

Hvis du har modtaget støtte fra Initiativpuljen, er her lidt informationer om, hvad du skal være opmærksom på.

  • Efter tildeling af pengene i hhv. maj og november vil pengene blive udbetalt, når vi har modtaget bilag for afholdelse/udførelse af projektet/initiativet. Bilag SKAL indsendes senest 1 år efter tildeleingen, ellers bortfalder beløbet.
  • For at kunne udbetale støtten skal vi bruge et kontonummer. Dette beder vi dig om at sende på en e-mail.
  • Hvis du modtager pengene som privatperson - altså ikke en forening, klub eller lignende - skal vi også bruge dit CPR-nummer. Det skal vi fordi, vi har pligt til at indberette støttebeløbet til SKAT.
  • Vi skal bruge et foto af dig eller dit initiativ. Fotoet skal bruges som præsentationsmateriale ved den reception som afholdes i forbindelse med uddelingen.
  • For at modtage midler SKAL du møde op til receptionen. I helt særligt tilfælde (f.eks. træningslejre, udlandsophold o.lign.) kan der dispenseres for dette. I disse tilfælde vil vi gerne have en lille præsentationsvideo/hilsen, som vi kan bruge ved receptionen.

Reglerne for modtagelse af støtte/sponsorater som privatperson er følgende:

  • Man er som udgangspunkt skattepligtig af alle de indtægter man har, og vil i skattemæssig henseende blive betragtet som erhvervsdrivende, når man modtager sponsorater. Dog vil der også være mulighed for, at fradrage de udgifter, som man har i forbindelse med sin sport, og såfremt udgifterne er større end indtægterne, og man ikke på sigt vil kunne forvente, at have overskud på sin sport, så vil det blive betragtet som om, at man driver en "hobbyvirksomhed" (en virksomhed der ikke har udsigt til at give overskud). Det betyder i sidste ende, at indtægten bliver skattefri.
  • Man er dog forpligtet til, at udarbejde regnskab over sine indtægter og udgifter.
  • Der kan i visse tilfælde være andre forhold, som medfører en anden skattemæssig behandling, og vi kan desværre ikke indestå for SKAT´s behandling i de konkrete sager.

Er du i tvivl, vil vi foreslå, at du henter rådgivning herom hos din forening, landsorganisation eller hos SKAT.