Vestforsynings bestyrelse gør klar til valg

16. august 2017, kl. 12:20

Vestforsyning efterlyser kandidater til de to poster som forbrugerrepæsentant i forsyningsselskabets bestyrelse

Til nytår udløber valgperioden for bestyrelsen i Vestforsyning A/S. Derfor efterlyser selskabet nu kandidater, der vil repræsentere forbrugerne i bestyrelsen.

Vestforsyning leverer mindst én forsyningsydelse til stort set samtlige 26.625 husstande i Holstebro Kommune, så der skulle være gode muligheder for at finde kandidater, vurderer bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen.

- De fleste af os har et forhold til Vestforsyning. Vi beskæftiger 170 mand, og mange er kunde og måske også leverandør til Vestforsyning, så vi har en stor kontaktflade. Det er en utrolig spændende virksomhed, så jeg håber, vi vil opleve stor interesse for valget, siger Nils Ulrik Nielsen.

- I bestyrelsen er man med til at godkende budgetter og fastlægge takster og tegne de store linjer, som viser vejen frem. På nogle forsyningsområder bliver der lagt investerings- og strukturplaner, som rækker 30-40 år ud i fremtiden. Der er fokus på forsyningssikkerheden på alle områder, og i de kommende år skal Vestforsyning blandt andet også arbejde med et stort klimasikringsprojekt, der skal forebygge oversvømmelser fra Storå, som bliver rigtig spændende at være en del af siger Nils Ulrik Nielsen.

I den fire-årige valgperiode, som snart er slut, har bestyrelsen blandt andet arbejdet med grøn energi.

- Bestyrelsen har været med til at beslutte, at Vestforsyning skulle udskifte sine egne diesel-køretøjer med biler, der kører på grøn gas. Og vi har været med til at beslutte, at der skal opføres vindmøller, så vi kan få lokalproduceret grøn strøm og samtidig give vores el-kunder mulighed for at investere, altså en slags folkeaktier. Det er noget, jeg synes, vi kan være stolte af, lyder det fra formanden.

- I gamle dage var forsyningsselskabets primære rolle at levere el, vand og varme. I dag er opgaven mere kompleks. Vi bruger for eksempel mange kræfter på at optimere energiforbruget i forbindelse med den løbende renovering af ledningsnettet, og især på el-området mærker vi en til tider barsk konkurrence fra andre selskaber, så der bliver nok at tage fat på, siger Nils Ulrik Nielsen.

Fristen for at blive kandidat til forbrugervalget er 15. september 2017. For at blive opstillet skal man være myndig og kunne præsentere en liste med mindst 25 stillere. Valget bliver afviklet i løbet af september og oktober. Alle kunder får direkte besked, når den tid kommer.

Læs mere om forbrugervalget 2017

FAKTA: Vestforsynings bestyrelse

  • Bestyrelsen i Vestforsyning A/S består af 11 medlemmer, som er valgt for en fire-årig periode. To af medlemmerne er valgt direkte af forbrugerne, seks af medlemmerne er valgt af byrådet, og tre er valgt af medarbejderne. Valgperioden følger valg til byrådet.
  • Bestyrelsens væsentligste opgave er, at ansætte en direktion til varetagelse af den daglige drift, samt at kontrollere direktionens arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Vestforsyning, som direktionen og medarbejderne arbejder efter.
  • Som bestyrelsesmedlem har man indflydelse på virksomhedens planer for fremtiden, og man er for eksempel med til at tage beslutning om virksomhedens budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau og tariffer, samt i udviklingen af større projekter og udviklingstiltag.
  • Bestyrelsen er også selskabets øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager.
  • Bestyrelsesarbejdet består normalt af 12 til 15 årlige møder af gennemsnitlig 4 timers varighed. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne også meget tid på at læse og at forberede sig i forbindelse med møderne.

Kontaktinformation for pressen

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, tlf. 51 52 20 35.