Vestforsyning i Holstebro har balance i økonomien og fortsætter med lave og stabile takster til forbrugerne

27. maj 2020, kl. 08:10

Det er godt at være kunde hos multiforsyningsselskabet Vestforsyning i Holstebro.

Mens priserne i 2019 generelt er steget to procent, er priserne for el, vand, varme og afledning af spildevand inkl. afgift kun steget med 1,6 procent hos Vestforsyning.

- Det er vigtigt for os, at vi fortsat har lave og stabile takster, siger Nils Ulrik Nielsen, der er formand for Vestforsynings bestyrelse.

Multiforsyningsselskabet er ejet af Holstebro Kommune og årsregnskabet for 2019 viser en omsætning på 573 millioner kroner og et underskud på 16 millioner kroner.

Underskuddet stammer især fra en nedskrivning af nogle regnskabsmæssige værdier. Selve driften giver overskud og underskuddet påvirker ikke priserne fra selskabet.

Blandt andet har Vestforsyning Erhverv A/S bidraget med et overskud på 14,6 millioner kroner, hvoraf knap halvdelen stammer fra vindmølleselskabet Vestforsyning Vind A/S.

Samlet set har Vestforsyning i 2019 en placering som det 31. billigste varmeselskab ud af ca. 390 selskaber i Danmark – og i 2020 som det 28. billigste varmeselskab.

Udover at sikre forbrugerne stabile og lave priser, har Vestforsyning også løbende fokus på at renovere ledningsnettene over alt i forsyningsområdet, så forsyningssikkerheden er i top – også på lang sigt.

På trods af usikkerheden skabt som følge af Coronakrisen, har vores fokus været at opretholde driften med minimal forstyrrelse for forbrugerne, og det er lykkedes godt, siger Nils Ulrik Nielsen og tilføjer, at krisen kun forventes at komme til at påvirke selskabets økonomi minimalt i 2020.

Se årsrapporten her
Vestforsyning

Fakta

Resultatet er påvirket med DKK -36,5 mio. fra kapitalandelene i MEC – BHP A/S, som stammer fra nedskrivning af varmetransmissionsaktiver.

Nedskrivningen skyldes, at der er indgået aftale om overdragelse af varmetrans-missionsaktiverne til søsterselskabet MEC – Varmetransmission A/S til den takst-mæssige værdi.

Der er således alene tale om en regnskabsmæssig nedskrivning. Takstmæssigt sker der ingen ændring i værdien af transmissionsledningerne, og varmeprisen påvirkes derfor heller ikke af den indgåede aftale om overdragelse.