Vestforsyning fik overskud på 61 mio. kr.

23. maj 2017, kl. 09:54

Klik for at hente årsrapporten

Pænt overskud hos Holstebros multiforsyningsselskab, der har sænket priserne, sparet på energien og skabt masser af lokale job

Holstebros multiforsyningsselskab Vestforsyning havde i 2016 en omsætning på 893 millioner kroner og et overskud på 61,2 millioner kroner. Både omsætning og bundlinje er en smule lavere end det foregående år som direkte følge af, at fjernvarmeprisen blev sænket med hele 14 procent svarende til 40 mio. kr.

Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen er meget tilfreds med årets resultat.

- Vi har en sund økonomi, der sikrer, at vi kan foretage de nødvendige investeringer i renovering og udbygning af infrastrukturen samtidig med, at vi kan holde forbrugerpriserne på et stabilt, lavt niveau. Det giver tryghed for familien, at der ikke pludselig kommer store prisudsving, siger Nils Ulrik Nielsen.


2016 har alt i alt været et rigtig godt år for Vestforsyning. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har dygtige og engagerede medarbejdere, som har skabt en god arbejdsplads. Det afspejler sig igen i år med et sygefravær under to procent, siger bestyrelsesformanden.

Også i det forgangne år har der været store renoveringsarbejder i Vestforsynings område.

- Det er meget specielt for vores branche, at vi skal planlægge et halvt århundrede frem, når vi kigger på investeringsbudgetter, og det gør vi. Derfor har vi endnu engang kunnet investere over 100 millioner kroner i infrastrukturen uden at kræve ekstra penge ind hos forbrugerne, forklarer bestyrelsesformanden.

I 2016 blev der i alt investeret 126 millioner kroner. Det er et højt investeringsniveau og er blandt andet udtryk for en god vækst i kommunen, og dermed stor aktivitet inden for byggemodning.

- Vestforsyning benytter i stort omfang lokale håndværkere og entreprenører, når vi arbejder. Vores aktiviteter har sidste år haft et niveau svarende til, at vi har beskæftiget 120 medarbejdere i lokale job, siger Nils Ulrik Nielsen.

Sidste år blev el-markedet givet helt frit, sådan at el-handelen nu er adskilt fra netselskaberne. Det betyder, at Vestforsyning :Sinus El skal kæmpe hårdt for kunderne i et konkurrencepræget marked.

- Blandt andet takket være Vestforsynings Initiativpulje, som yder støtte til lokale ildsjæle, har vi haft succes med at udbrede budskabet om, hvor vigtigt det er, at man bakker op om sit lokale selskab for at bevare arbejdspladser og penge i området. Vi mærker en stor loyalitet, og kundetilgangen har været meget tilfredsstillende, siger Nils Ulrik Nielsen.

Vestforsyning har i 2016 også opfyldt statens krav om energibesparelser, blandt andet ved energirådgivning og tilskud til energirenoveringer ved kunderne i samarbejde med flere end 100 lokale håndværkere.

Overskuddet i Vestforsyning vil blive reinvesteret i fortsat udvikling af infrastrukturen og investering i nye udviklingsprojekter. Efter sommerferien i år begynder Vestforsyning opførelse af seks nye vindmøller, og til næste år begynder et omfattende klimasikringsprojekt, der skal beskytte især Holstebro by mod oversvømmelse fra Storå.

Hele årsrapporten er tilgængelig her

Kontaktoplysninger for pressen: Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, tlf. 51 52 20 35