Udnyt fjernvarmen bedre og spar penge

19. december 2016, kl. 15:52

Fra nytår indfører Vestforsyning en ny motivationstarif for varmekunder. Målet er at udnytte fjernvarmen bedre - se allerede nu, om du har "grøn eller rød smiley"

Fra 1. januar 2017 vil de godt 12.000 fjernvarmekunder hos Vestforsyning få reguleret prisen med en ny motivationstarif. Fremover vil der på varmeregningen enten være et fradrag, neutral eller et tillæg afhængig af, hvor godt fjernvarmen bliver udnyttet i boligen.

Målet er at motivere kunderne til at udnytte varmen bedre, siger Vestforsynings varmechef Erik Andersen.

"Det kræver meget energi at opvarme vand og distribuere det rundt i fjernvarmenettet. Hvis man ikke udnytter fjernvarmen godt nok, så cirkulerer der rigtig meget varmt vand rundt og rundt i systemet til ingen verdens nytte. Det er skadeligt for miljøet, og det giver større omkostninger for varmeselskabet - og dermed for os alle sammen som forbrugere," forklarer Erik Andersen.

FAKTA: Motivationstarif

Fremover vil de lidt over 12.000 fjernvarmekunder hos Vestforsyning kunne se to nye tal på varmeregningen og i Vestforsynings selvbetjeningsløsninger: Fremløbstemperatur og returtemperatur. Forskellen på de to temperaturer beskriver, hvor godt man udnytter fjernvarmen. Jo lavere returtemperatur, jo bedre er varmen udnyttet.

De nye nøgletal for udnyttelse af fjernvarmen er online allerede nu, men motivationstariffen træder først i kraft fra nytår. Log ind på selvbetjening på Vestforsyning.dk eller brug den gratis app "VESTFORSYNING", som kan downloades til smartphone.

Motivationstariffen belønner god udnyttelse af fjernvarmen med et fradrag i prisen ("grøn smiley"), mens dårlig udnyttelse af fjernvarmen udløser et pristillæg ("rød smiley"). Er forbruget neutralt ("gul smiley"), vil der ikke ske yderligere.

Folder

10 GODE RÅD

1. Stil termostaterne ens i sammenhængende rum
Tænd alle rummets radiatorer/gulvvarme. Ellers har du en kold radiator og en anden, hvor varmen suser igennem med dårlig udnyttelse. Husk også at holde døren lukket mellem rum, hvor du har forskellig temperatur.

2. Dæk ikke din radiator til - og undgå gulvtæppe oven på gulvvarme
Gem ikke radiatoren bag sofaen og lad være med at tørre tøj på radiatoren. Varmen skal kunne komme ud i rummet.

3. Aflæs dit varmeforbrug en gang om ugen
Fokus på forbruget motiverer dig til at spare, og du opdager hurtigt en evt. lækage eller fejl på varmeanlægget. Det er nemt at følge forbruget via www.vestforsyning.dk eller den gratis app "VESTFORSYNING" til smartphone og iPad.

4. Indstil ikke dit varme brugsvand højere end 55°
Er temperaturen højere, kalker varmtvandsbeholderen eller veksleren nemmere til.

5. Husk at lukke for radiatorerne, når du lufter ud
Luft ud i kort tid med gennemtræk. Luk herefter alle vinduerne, og tænd for varmen igen.

6. Træk gardinerne fra og udnyt solens gratis varme

7. Isoler bag radiatorer, når du udskifter dem

8. Isoler dine varmerør

9. Sluk gulvvarmen om sommeren

10. Sænk rumtemperaturen med 1 grad og spar 5 procent på regningen

Den bedst mulige udnyttelse af fjernvarmen opnås, når man sender afkølet vand tilbage til varmeværket med en lav returtemperatur. Forskellen mellem fremløbs- og retur-temperaturerne er altså målestok for, hvor effektivt varmen udnyttes.

"Med de nye fjernaflæste forbrugsmålere kan vi måle fremløbstemperaturen og returtemperaturen. De data er allerede gjort tilgængelige i selvbetjeningsløsningen på vestforsyning.dk og på app'en, så kunderne selv kan følge med på computeren eller mobiltelefonen. Og så kan vi bruge de data til at beregne motivationstariffen," siger varmechefen og tilføjer, at der først kommer et pristillæg, hvis returtemperaturen er mere end 4 grader højere end forventet.

Den nye motivationstarif gælder først fra nytår, men den er allerede nu synlig i Vestforsynings selvbetjeningsløsninger. Her vises en "rød smiley", hvis man udnytter fjernvarmen for dårligt, mens en "grøn smiley" viser, at man har udsigt til en belønning i form af et lille fradrag i varmeprisen fra næste år.

"Jeg vil gerne opfordre til, at man allerede nu kigger på hjemmesiden eller bruger app'en til mobiltelefonen og ser, hvordan det står til for 2016. Så har man en god fornemmelse af, hvordan det vil se ud fra næste år, hvor motivationstariffen for alvor træder i kraft," lyder opfordringen fra Erik Andersen.

Skulle man få vist en rød smiley, er der ingen grund til at fortvivle.

"De fleste vil kunne trimme deres varmeinstallation, så man får et lille fradrag i prisen, eller som minimum rammer tæt på den forventede returtemperatur. Men der vil også være nogen, som får et tillæg i prisen, indtil de får udbedret fejl på deres varmeinstallation. Det vil ofte være tilfælde, hvor man i forvejen har et alt for højt varmeforbrug på grund af fejl, for eksempel en radiatorventil, der sidder fast, så vandet bare suser igennem," forklarer Erik Andersen.

Man kan søge gratis vejledning hos Vestforsynings energirådgivere. Det vil også være en god idé at få besøg af en VVS-installatør, som kan hjælpe med at kontrollere husets varmeinstallation.