Ingen sprøjtemidler i Vestforsynings vand

04. september 2018, kl. 14:03

Nye og endnu mere omfattende vandprøver har atter bekræftet, at drikkevandet i Vestforsynings område er helt fri for rester af sprøjtemidler

Vestforsyning Vand har fået udført en række omfattende test af drikkevandet fra selskabets fem vandværker i Holstebro Kommune. Resultaterne bekræfter, at drikkevandet fortsat er helt fri for alle kendte sprøjtemiddelrester.

Vandprøverne er afsluttet samtidig med, at der i Morgenavisen Jyllands-Posten bliver gjort overvejelser om, hvor vidt vandværkerne burde få lov til at rense drikkevandet, efter at flere værker har fundet spor af sprøjtemidler. Det bliver dog ikke aktuelt hos Vestforsyning, siger vandchef Jesper Madsen.

- Jeg føler med mine kolleger, for det er ikke en rar situation. Og jeg synes også, det er godt, at debatten kommer frem, så vi måske bliver motiveret til at gøre mere for at beskytte drikkevandet i Danmark. Men lokalt er vores drikkevand helt rent og fuldstændig sikkert at drikke, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå at skulle rense vandet, siger Jesper Madsen.

.. "ingen af de tre "nye" stoffer er altså fundet i Vestforsynings drikkevand."

De nye vandprøver er gennemført efter, at der for et års tid siden blev opdaget rester af sprøjtemidlet Chloridazon i drikkevandet på Fyn. Det stof havde man hidtil ikke testet for på vandværkerne, og efterfølgende har man opdaget yderligere to stoffer, Triazol og Dimethylsulfamid (DMS), som også har manglet på listen i vandprøverne. De tre nye stoffer er alt sammen sprøjtemidler, som blev anvendt for mange år siden, men som sidenhen er blevet forbudt af miljøhensyn.

Og ingen af de tre "nye" stoffer er altså fundet i Vestforsynings drikkevand.

- Vi kan ikke gøre så meget ved det, der er sket i fortiden, men vi prøver at beskytte vores grundvands-magasiner bedst muligt ved eksempelvis at lave harmonisk oppumpning fra vores boringer, så der undgås større lokale grundvandssænkninger. Ellers kunne vi komme til at forcere eventuel nedsivning af forurening, hvis der skulle ligge noget i jordlagene over grundvandsmagasinerne, forklarer Jesper Madsen.

Men den bedste beskyttelse af miljøet er og bliver forebyggelse.

- De grundvandsdannende oplande ligger fortrinsvis i landbrugs- og byområder, hvor brugen af sprøjtemidler er ret almindelig. Holstebro Kommune har for nogle år siden indført totalt stop for brug af sprøjtemidler på offentlige arealer, ligesom landbruget reguleres på deres anvendelse af sprøjtemidler. Men der er ikke kontrol over private haver, og derfor kan vi kun appellere til, at man aflever giften på genbrugspladsen og bruger sit hakkejern i stedet. Det ville gøre en stor forskel, hvis alle haveejere gjorde det, siger vandchefen.

Havearbejde er i øvrigt også god motion siger Jesper Madsen med et smil i øjet. Det engelske sygeforsikringsselskab AXA PPP Healthcare har undersøgt energiforbruget og konstaterer, at man forbrænder 200-400 kalorier (kcal) i timen ved at luge ukrudt, samtidig med, at aktiviteterne styrker både muskler, led og sjælen.