Årsrapporten er landet: Hensynet til kunderne gør, at overskuddet ikke ser større ud

25. maj 2023, kl. 07:35

Vestforsyning valgte i efteråret at sætte prisen på fjernvarme ned med 23 procent i 2023. Resultatet for 2022 syner derfor mindre, end nogle måske ville have forventet.

Koncernen Vestforsyning, som leverer el, vand, varme og afleder spildevand primært i Holstebro Kommune, kom ud af 2022 med, hvad bestyrelsen betegner som et tilfredsstillende resultat.

I 2021 lød overskuddet på godt 67 millioner kroner, mens det i 2022 lander på godt 73 millioner kroner.

En stor stigning i nettoomsætningen er hovedårsagen. En stigning, som især kan føres tilbage til de meget høje energipriser i 2022.

- Det har været et helt særligt år, hvor vi til tider har oplevet at have fortvivlede kunder i røret, fortæller Vestforsynings administrerende direktør Christian Hagelskjær:

- Nogle af vores kunder har haft svært ved at betale deres regninger. Det fandt vi løsninger på og valgte samtidig i efteråret at sætte varmeprisen ned med 23 procent i 2023.

De ekstra penge, som blev tjent på grund af de usædvanligt høje energipriser i 2022, kommer dermed forbrugerne til gavn.

En beslutning, som allerede er indregnet i regnskabet for 2022, hvor resultatet på bundlinjen stiger med seks millioner kroner sammenlignet med 2021.

Fremtiden er grøn

Helt konkret vil en gennemsnitsforbruger af el, vand, varme og spildevand i 2023 opleve et prisfald på cirka 10 procent.

Forventningen er, at prisen er tilbage på et mere almindeligt, stabilt niveau fra 2024.

- Vestforsyning er kommet fornuftigt igennem en ellers stormfuld periode på grund af et solidt fundament, som er opbygget over mange år, forklarer administrerende direktør Christian Hagelskjær:

- Fremtiden bliver forhåbentlig mere normal, men vi viger under alle omstændigheder ikke fra vores strategi om at kunne fastholde lave, stabile forsyningspriser til vores forbrugere.

I den strategi ligger også en række initiativer, som skal gøre Vestforsyning mere grøn.

- Vi vil udvikle vores kerneaktiviteter i samspil med lokalsamfundet og gøre dem så attraktive for erhvervslivet og borgerne som muligt, siger næstformand i Vestforsynings bestyrelse Karsten Filsø:

- Vestforsyning skal fortsat være det lokale forsyningsselskab med en høj forsyningssikkerhed, men der er ingen tvivl om, at vi fremover kommer til at se en endnu stærkere satsning på den grønne omstilling.

 

Læs hele årsrapporten her