Balance i økonomien hos Vestforsyning: Stabile, lave takster kan forsætte

21. maj 2019, kl. 11:30

En gennemsnitsforbruger i Holstebro har – inklusive afgifter – kun haft en svag stigning i 2018 i omkostningerne til el, vand, varme og spildevand

Holstebro Kommune har lagt en strategi for sit ejerskab af multiforsyningsselskabet Vestforsyning. Det førte i 2018 til, at Vestforsyning selv lagde en ny strategi. Nu får de nye mål for første gang betydning for Vestforsynings regnskab. 2018-regnskabet for Vestforsyning ender med en omsætning på 656 millioner kr. og et resultat på 16 millioner.

Holstebro Kommune ønsker, at Vestforsyning skal give forbrugerne stabile og lave takster på el, vand, varme og spildevand. Samtidig ønsker kommunen, at Vestforsyning skal have et økonomisk råderum til at kunne gennemføre investeringer for eksempel i at renovere ledningsnettet. Endelig henstiller byrådet til, at regnskabet er gennemsigtigt.

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen siger, at det nye regnskab lever op til alle kravene. Regnskabet hænger tydeligt sammen med Vestforsynings formål.

 

- Vi er sat i verden for at sikre forbrugerne stabile, lave priser. Regnskabet viser med tydelighed, at det har vi muligheden for at leve op til, siger Nils Ulrik Nielsen.

Forbrugerne har i 2018 kun oplevet en svag stigning i taksterne for vand, varme, el og spildevand. Det er inklusive de afgifter, som Vestforsyning ikke er herre over.

Aktivitetsniveauet i Vestforsyning er steget i 2018. Men en direkte sammenligning med det regnskab, der blev offentliggjort i fjor, kunne tyde på et fald i salget. Det skyldes imidlertid, at samhandel mellem Vestforsyning-koncernen og Maabjerg Energy Center-selskaberne fra 2018 er elimineret ud af koncern-omsætningen. Vestforsyning ejer 5/7 af Maabjerg Energy Center Holding.

 

Det spiller også ind på det nye regnskab, at det er besluttet, at selskaberne Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S opskriver værdien af deres ledningsnet og andre dele af forsyningen. Det gør Vestforsyning for, at der bliver der bedre overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige værdi og den reelle værdi. Opskrivningen er på næsten 1,7 milliarder kr., og det er penge, der er bundet i selskabets formue.

En direkte sammenligning med det offentliggjorte 2017-regnskab kunne også tyde på et fald i overskuddet. Det hænger dog sammen med, at den større værdi af ledningsnettet medfører større afskrivninger. Dermed svarer afskrivningerne faktisk meget tæt til, hvad Vestforsyning investerer i at vedligeholde hele sit anlæg.

 

- Den ændring bringer også regnskabet tættere på virkeligheden. Vi bruger mange penge på at vedligeholde, renovere og udbygge ledningsnettet og andre dele af anlægget. Det vil nu fremgå tydeligere i regnskabet, forklarer Nils Ulrik Nielsen. Det er i overensstemmelse med Holstebro Kommunes henstilling til, at regnskabet skal være gennemsigtigt, og at der skal være balance mellem taksterne og regnskabet.

 

Se årsrapporten for 2018 her

Udover Vestforsynings nettoomsætning opkræver koncernen årligt ca. 450 millioner kr. i afgifter og moms. De penge er ikke regnet med i årsregnskabet.

Vestforsyning opstillede i 2017-2018 seks vindmøller i Gedmose, vest for Holstebro. De kan levere miljørigtig strøm til 75 % af parcelhusene i Holstebro. Det første regnskab for møllernes drift er nu aflagt og indgår i koncernens årsopgørelse.

- Tallene for Vestforsyning Vind A/S omfatter etablering og indkøring af møllerne, og resultatet har været tilfredsstillende siger Nils Ulrik Nielsen. Anlægsbudgettet er overholdt.

Vestforsynings selskaber for varme og el er via lovgivningen pålagt krav om energibesparelser ude hos forbrugerne. Alle målene er opfyldt i 2018, og det kalder bestyrelsen "meget tilfredsstillende".

- Vi har aftaler med en lang række håndværksfirmaer, hvor der gives tilskud til deres kunder ved energiinvesteringer. Det er blevet en stor succes, og resultaterne har oversteget forventningerne. Ordningen er kopieret af andre forsyningsselskaber, fortæller Nils Ulrik Nielsen.

 

Vestforsyning forventer en økonomisk udvikling i 2019 på niveau med sidste år. Overskuddet bliver brugt til fortsat udvikling af ledningsnet og andre dele af det tekniske anlæg, så forsyningssikkerheden fortsat kan ligge højt.

Der vil i de kommende år kunne komme yderligere justeringer af regnskabet for at leve op til både statens krav til de forskellige dele af forsyningen og for at imødekomme Holstebro Kommunes ejerstrategi for Vestforsyning.

Kontaktoplysninger

  • Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, Vestforsyning, tlf. 51 52 20 35, nun@holstebro.dk
  • Administrerende direktør Jørn Zielke, tlf. 51 58 73 09, jz@vestforsyning.dk
  • Økonomidirektør Jørgen J. Andreasen, Vestforsyning, tlf. 96 12 73 20, JJA@vestforsyning.dk