Spareråd for varme

NATSÆNKNING

Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

GULVVARME

Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen.

Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.

RETURTEMPERATUR

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.

Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.

TEMPERATUREN

21˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste.

Hver ekstra grad betyder ca. 5 % større varmeforbrug.

Hold altid døren lukket til kolde rum.

RADIATOREN

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.

Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.

Åbn for luftskruen, hvis der en rislende lyd i radiatoren.

TERMOSTATEN

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket.

Aflæs temperaturen i rummet med et termometer placeret i 1,5 m. højde.

DET VARME VAND

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55˚C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser.

Tag brusebad. Der går ca. 45 l. vand til et brusebad mod ca. 145 l. til et karbad.

INDEKLIMA

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens.

Undgå fugt ved:

  1. at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum
  2. at holde temperaturen over 14˚C
  3. at holde kolde ydervægge fri for store møbler

ISOLERING

Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningstape.

AFLÆSNING AF FORBRUGET

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.