Er dit forbrug normalt?

Dit forbrug bliver afregnet efter de målere, der er på forbrugsstedet - din adresse.

Det er altid en rigtig god idé at kende sit forbrug og holde et vågent øje med det. Et utæt vandrør kan f.eks. give en voldsom stigning i forbruget.

Vestforsynings målere er i dag fjernaflæste, hvorfor du med stor fordel kan benytte selvbetjening.

Nedenfor kan du indtaste kvadratmeter på din bolig og få et fingerpeg om, hvorvidt dit forbrug på henholdsvis varme, el og vand ligger i den lave eller høje ende af et typisk årsforbrug.

Gå til selvbetjening

Se dit forbrug på appen

Du kan også hente vores app til din smartphone/iPhone eller tablet/iPad, så du kan følge med i dit forbrug, uanset hvor du er.

  

 

Erhvervsvirksomhed?

Vestforsyning har et samarbejde med Ntek på energirådgivning til erhvervsvirksomheder

Kontakt Ntek for energioptimering af din virksomhed.

Kontakt Ntek
Ikon for vand

Hvad er et normalt

vandforbrug?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når vandforbruget skal sammenlignes med et gennemsnitsforbrug.

For at give dig et fingerpeg om, hvorvidt du ligger i den høje eller lave ende med dit faktiske årsforbrug (se selvbetjening), kan du herunder indtaste, hvor mange personer der bor i husstanden og vælge, hvilken type bolig du bor i.

 

Antal beboere:

stk

Vælg boligtype:

 Parcelhus
 Etagebyggeri

Dit forbrug:

0 m3

Formlerne, der er brugt til udregningen, er fra SBI anvisning: "Husholdningers energi- og vandforbrug", 2005
Sammenlign resultatet med dit faktiske forbrug.

Spareråd - vand

Er dit vandforbrug højere eller væsentligt højere end et normalt forbrug, vil der sikkert være nogle oplagte og let gennemførlige muligheder for at reducere dit forbrug.

Få gode råd til, hvordan du reducerer dit vandforbrug 

Er dit vandforbrug det samme eller lidt mindre end et normalt forbrug, kan du stadig reducere forbruget yderligere.

Er dit vandforbrug væsentligt mindre end et normalt forbrug (40-50 % mindre), er der nok ikke store besparelsestiltag at gennemføre og opmærksomheden bør primært rettes mod at opretholde det lave forbrug.

Ikon for el

Hvad er et normalt

elforbrug?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når elforbruget skal sammenlignes med et gennemsnitsforbrug.

For at give dig et fingerpeg om, hvorvidt du ligger i den høje eller lave ende, kan du nedenfor indtaste, hvor mange m² boligareal du har og antal personer, som bor i husstanden. Så vil du se et årsforbrug, som er normalt for den størrelse bolig og antal personer.

 

Boligareal:

m2

Beboere:

stk

Vælg boligtype:

 Parcelhus
 Etagebyggeri

Normalt elforbrug pr. år:

0 kWh

Formlerne, der er brugt til udregningen, er fra SBI anvisning: "Husholdningers energi- og vandforbrug", 2005. Sammenlign resultatet med dit faktiske forbrug.

SparOmeter

SparOmeteret er en elmåler, som kan måle et apparats forbrug i watt.

SparOmeteret indsættes mellem dit elapparat og stikkontakten.

SparOmeteret kan købes i de forskellige byggemarkeder.

Spareråd - el

Er dit elforbrug højere eller væsentligt højere end et normalt forbrug, vil der sikkert være nogle oplagte og let gennemførlige muligheder for at reducere dit forbrug.

Få gode råd til, hvordan du reducerer dit elforbrug

Er dit elforbrug det samme eller lidt mindre end et normalt forbrug, kan du stadig reducere forbruget yderligere.

Er dit elforbrug væsentlig mindre end et normalt forbrug (40-50 % mindre), er der nok ikke store besparelsestiltag at gennemføre og opmærksomheden bør primært rettes mod at opretholde det lave forbrug.

Ikon for varme

Hvad er et normalt

varmeforbrug?

Der er flere faktorer, som spiller ind, når varmeforbruget skal sammenlignes med et gennemsnitsforbrug. Der kan bl.a. være forskel på, hvor godt husene er efterisolerede og renoverede, og det kan være svært at lave en beregning, som tager højde for det hele.

For at give dig et fingerpeg om, hvorvidt du ligger i den høje eller lave ende, kan du indtaste, hvor mange m² boligareal du har. Så vil du se det typiske årsforbrug for den størrelse bolig.

 

Indtast antal m2 bolig:

m2

Vælg boligtype:

 Parcelhus
 Etagebyggeri

Dit forbrug:

0 kWh

Formlerne, der er brugt til udregningen, er fra SBI anvisning: "Husholdningers energi- og vandforbrug", 2005
Sammenlign resultatet med dit faktiske forbrug.

Spareråd – varme

Er dit varmeforbrug højere eller væsentligt højere end et normalt forbrug, vil der sikkert være nogle oplagte og let gennemførlige muligheder for at reducere dit forbrug.

Få gode råd til, hvordan du reducerer dit varmeforbrug

Er dit varmeforbrug det samme eller lidt mindre end et normalt forbrug, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan reducere forbruget yderligere. Det kan man i de fleste tilfælde.

Er dit varmeforbrug væsentligt mindre end et normalt forbrug (40-50 % mindre), er der nok ikke store besparelsestiltag at gennemføre og opmærksomheden bør primært være at opretholde det lave forbrug.

Aflæsningsskema for el, vand og varme

Har du et skævt forbrug?

En måler kan også blive defekt, og så bliver dit forbrug skønnet i forhold til tidligere år.

For at skønnet kan blive så retfærdigt som muligt, er det en stor fordel, hvis du har aflæst dine målere med jævne mellemrum - en gang pr. uge eller måned - og herefter noteret aflæsningerne, således at du kan dokumentere dit forbrug.

Aflæsningsskemaet kan downloades her (PDF)

Familien Jensen

I arbejdet med forbrugerpriserne arbejder Vestforsynings økonomiafdeling med en gennemsnitlig parcelhusfamilie, som internt i afdelingen er blevet døbt ”familien Jensen”. Familien Jensen består af far, mor og to børn, som bor i et 130 kvadratmeter stort parcelhus. Sådan ser deres budget ud for 2022:

  • El: 4.000 kWh = 8.424 kr.
  • Fjernvarme: 14.400 kWh = 13.041 kr.
  • Vand: 150 m3 = 3.269 kr.
  • Spildevand: 150 m3 = 5.391 kr.
  • Total: 30.125 kr. (2.510,42 kr. om måneden)