13 gode spareråd til dit varmeforbrug

Se vores bedste spareråd her på siden for fjernvarme.

INDSTIL TERMOSTATERNE ENS

Det er billigst at stille termostaterne på samme temperatur i samme rum eller sammenhængende rum. På den måde kan de hjælpes ad med at varme rummet op til den ønskede temperatur. Derfor opfordrer vi også til at du skal lukke døren mellem rum med forskellige temperaturer. Så udnytter du fjernvarmen mest effektivt.

Vil du f.eks. gerne have køligere temperatur på dit soveværelse, er det en god idé at lade døren være lukket ind til soveværelset, så radiatorerne i de andre rum ikke også skal bruge energi på at varme soveværelset op.

TÆND ALLE RUMMETS RADIATORER/GULVVARMEKREDSE

Du sparer intet ved at tænde en enkelt radiator i rummet og slukke de andre. En enkelt radiator på fuldt blus bruger ofte mere varme end fire radiatorer på kvart drift. Du udnytter din fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorer/gulvvarmekredse.

DÆK IKKE DIN RADIATOR TIL

Gem ikke en radiator bagved sofaen eller gardinet og lad være med at hænge tøj eller andet til tørre på radiatoren.

En radiator skal have luft omkring sig for at udnytte varmen bedst muligt. Sørg derfor for at have god afstand til møbler. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler bør heller ikke være tildækket.

HOLD ØJE MED DIT VARMEFORBRUG

Husk at du kan holde øje med forbruget ved at aflæse jævnligt og så kan du opdage, hvis fejl eller rørskader sender varmeregningen i vejret.

Aflæs din måler en gang om måneden - hvis du har adgang til den.

Bor du til leje, har du ikke nødvendigvis adgang til din måler. Men ejer du din bolig, kan du på den måde holde øje med forbruget, som kan afsløre defekte ventiler eller utætheder.

RUMTEMPERATUR

Hold rumtemperaturen på 19-21 grader alt efter rumtype

Hvis du sænker indendørstemperaturen med ca. 1 grad, sparer du ca. 5 procent i årlig varmeudgift.

HUSK AT LUFTE UD

Det anbefales at du lufter ud én gang dagligt i ca. 10 minutter. Sørg for at slukke for varmen, mens du lufter ud.

Husk at slukke for radiatorerne, når du lufter ud
Ellers går radiatorerne op på fuld styrke. Luft ud i kort tid med gennemtræk. Luk herefter alle vinduerne, og tænd for varmen igen.

INDLØBSTEMPERATUR

Indstil dit varme brugsvand på max 55° C. Vandet skal højst være 55° C varmt - er temperaturen højere, kalker varmtvandsbeholderen eller veksleren nemmere til.

ISOLER DINE VARMERØR

Der er store besparelser at hente, hvis synlige varmerør føres uisoleret i uopvarmede rum. Isoler derfor varmerørene, så varmetabet bliver minimeret.

VEJRKOMPENSERING

Installer vejrkompensering på dit varmeanlæg

Vejrkompensering styrer varmen i anlægget efter vejret, så radiatorerne kun bliver så varme, som kulden udenfor gør det nødvendigt. Om foråret og efteråret behøver radiatorvandet ikke være så varmt som på den koldeste vinterdag.

GRATIS VARME

Udnyt solens gratis-varme. Træk gardinerne fra i løbet af dagen, så solen kan opvarme rummene.

ISOLER BAG RADIATORER, NÅR DU UDSKIFTER DEM

I mange ældre huse står radiatorerne i nicher i muren under vinduerne, så der ikke er isolering lige bag radiatorerne. Det fører til et stort varmetab. Hvis det er sådan i jeres bolig, så isoler bag radiatorerne. Det kan være svært, mens de er monteret, så husk at isolere, når I køber nye.

TJEK DINE TERMOSTATER

Hold øje med dine termostater - gerne et par gange om året for at se, om de virker som de skal.

TEMPERATURSÆNKNING I FERIE

Er du i en længere periode væk fra hjemmet, skru alle radiatorer ned på 2, hvilket svarer til 17 grader. Er det sommer, kan du måske helt slukke for varmen - såfremt rumtemperaturen ikke kommer under 16 grader.