Vil du være medejer af en vindmølle i Gedmosen?

21. september 2017, kl. 08:00

Opførelsen af de seks vindmøller i Gedmose vest for Holstebro er nu så langt, at man kan begynde salget af aktier

Vestforsyning er godt i gang med opførelse af seks nye Vestas V100-vindmøller i Gedmose, nær landsbyen Bur vest for Holstebro. Det betyder, at man nu kan åbne for salget af 20 procent af aktierne, som ifølge "Lov om fremme af vedvarende energi" skal udbydes til salg i lokalområdet.

Man skal være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Holstebro Kommune for at kunne byde på aktierne. Borgere, der bor inden for en afstand af 4,5 kilometer fra vindmøllerne, har fortrinsret til at købe aktier. Og sekundært er det borgere i Holstebro Kommune, som kan lægge billet ind på køb af aktierne. Begge grupper kan melde sig som interesserede investorer nu, forklarer Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen.

- Aktierne fordeles efter meget detaljerede regler, som er udstukket af Energinet.dk. Aktierne fordeles ligeligt blandt alle de interesserede, sådan at alle naboer kan købe mindst én aktie. Når alle så har fået én, går man videre, indtil alle aktier er fordelt – med højst 50 aktier pr. person. Og hvis der stadig er aktier til overs, når alle de nærmeste naboer har budt ind, fordeles resten af aktierne på samme måde blandt alle interesserede købere med bopæl i Holstebro Kommune, siger Søren Holm Pedersen.

Der skal fordeles 9.120 aktier, som er prissat til 1.315,79 kroner pr. styk. På grund af de skrappe regler fra Energinet.dk, må Vestforsyning hverken anbefale eller fraråde køb, men blot oplyse om muligheden.

- Der er udarbejdet et meget udførligt investeringsprospekt, som er godkendt af Energinet.dk og Finanstilsynet. Det bør man naturligvis læse grundigt, inden man eventuelt afgiver et købstilbud. Og så er det generelt altid en god idé at rådføre sig med eksempelvis banken eller en revisor, hvis man overvejer at investere i aktier, siger Søren Holm Pedersen.

Interesserede investorer skal melde sig på banen i perioden 21. september – 1. december 2017 for at komme i betragtning. Det foregår via Vestforsynings hjemmeside, hvor man også kan læse investeringsprospektet.

Læs mere om Vestforsyning Vind A/S

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Fakta: Vindmøller i Gedmose

  • Vestforsyning opfører seks Vestas-vindmøller i Gedmose, nær landsbyen Bur, vest for Holstebro.
  • De seks møller vil til sammen have en effekt på 13,2 megawatt (MW). På årsplan forventes de at producere 45.600 megawatttimer (MWh). Det svarer til strømforbruget i 11.400 husstande.
  • Det vil koste cirka 90 millioner kroner at opføre de seks vindmøller. Vestforsyning forventer et løbende driftsoverskud sådan, at gælden er afdraget i 2025 – altså blot syv år efter, at de begynder at producere el. Møllerne har en levetid på mindst 20 år, formentlig længere.
  • Når det obligatoriske udbud af de 20 procent af aktierne er overstået, vil Vestforsyning udbyde yderligere 29 procent af aktierne, som bliver forbeholdt el-kunder hos Vestforsyning :Sinus El. Det vil der blive informeret særskilt om, når den første udbudsrunde i henhold "Lov om fremme af vedvarende energi" er overstået.