- Vi troede, det var stort, men jeg tror, det er endnu større

08. september 2023, kl. 08:41

Hvor skal den megen vand, som kommende PtX-anlæg i Holstebro Kommune behøver, komme fra? En række eksperter var hidkaldt for at gøre os alle klogere.

Vandchef Jesper Madsen og spildevandschef Jette Fleng Christensen var begge fortrøstningsfulde, da de kom ud fra onsdagens workshop på Nørre Vosborg i forbindelse med Sustain Week Holstebro.

Her var Vestforsyning, som de to er ansat hos, på dagsordenen. Eller rettere det lokale multiforsyningsselskab havde bragt en særdeles væsentlig problemstilling til bordet.

Hvor skal de enorme mængder vand, kommende PtX-anlæg i Holstebro Kommune skal bruge, komme fra? Hvor er de mest bæredygtige kilder?

- Vi har haft nogle rigtig gode og givende snakke, som har bekræftet noget af det, vi selv har vendt og drejet, men der kom også nogle nye ting frem, fortæller vandchef hos Vestforsyning, Jesper Madsen.

Her peger han særligt på, at vandmængden, PtX-anlæggene ser ud til at skulle bruge, måske er undervurderet.

- Vi troede, det var stort, men jeg tror, det er endnu større, uddyber Jette Fleng Christensen, som er spildevandschef hos Vestforsyning.

 

Rigtig meget vand

Hidtil har vurderingen været, at der skal bruges cirka ni millioner kubikmeter råvand om året, hvis man regner ud fra de planer, der aktuelt er om etablering af PtX-anlæg i Holstebro Kommune.

Til sammenligning leverer Vestforsynings to største vandværker, Nibsbjerg og Frøjk, i alt omkring tre millioner kubikmeter vand om året.

Om vurderingen på de ni millioner kubikmeter råvand holder, afhænger meget af, hvor mange timer om året de kommende PtX-anlæg kommer til at producere.

Under alle omstændigheder skal der findes vand. Rigtig meget vand, og her havde Vestforsyning på forhånd spillet ind med renset spildevand som en mulighed.

- Det er stadigvæk en af vejene, men det bliver en mindre del. Du skal finde tre, fire, fem stykker, som er lige så store kilder, siger Jette Fleng Christensen.

Et interessant sted at kigge, lød det undervejs på workshoppen, kunne være vandkilder, som i dag ikke har den fornødne kvalitet til at kunne bruges eller måske endda er et problem.

Her blev nævnt forurenet grundvand, drænvand og brakvand med dårlig vandkvalitet.

 

Vi vil det her

- Vi skal se, om vi kan få noget ud af at bruge det vand, som måske er i vejen nogle steder, forklarer Jesper Madsen.

Der blev også snakket vand fra fjorde, søvand og kort om grundvand.

- Vi undgår nok ikke at skulle have et indspark af noget grundvand, men vi må først finde det, vi kan, andre steder, og så supplere med det grundvand, vi har af dårlig kvalitet, siger Jesper Madsen.    

Ud af workshoppen kom også et klart fokus på, hvad der nu skal ske.

- Der er nogle basisting, vi skal have på plads ret hurtigt, fortæller Jette Fleng Christensen og peger som det første på organisering.

- Få sat nogle ressourcer på, som arbejder fuld tid med det her. Det var essensen af det, der blev talt om. Kig på løsninger, få alle interessenter ind og få dem i gang, tilføjer Jesper Madsen.

Også udviklingschef i Vestforsyning, Louise Langbak Hansen, kom styrket ud af onsdagens workshop.

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vandet nok skal kunne findes, siger hun og forklarer, at der nu skal snakkes mere i dybden med PtX-aktørerne og Holstebro Kommune, hvad angår rolle- og opgavefordeling.

- Vi ser alle synergipotentialerne ved at lave noget i fællesskab, slutter udviklingschefen.   

 

SE OGSÅ: Vandet fra dit toilet kan blive helt afgørende