VI PASSER PÅ DIT DRIKKEVAND

21. februar 2020, kl. 11:00

Vestforsyning tester hele tiden for nye giftstoffer i vandet.

Der har i medierne været en del omtale af nye fund af sprøjtemidler i grundvandet.

Vestforsyning Vand får løbende udført en række omfattende test af drikkevandet fra selskabets fem vandværker i Holstebro Kommune. Vestforsyning Vand er som den øvrige vandbranche underlagt myndighedspåkrævede vandanalyser som tages fra selskabets fem vandværker og 26 indvindingsboringer i Holstebro Kommune.

Så snart vi hører om nye giftstoffer tester vi vores vandboringer, så du hele tiden kan være sikker på, at det vand du får fra os er helt rent.