Vestforsynings vandkunder bliver ikke ramt af afgørelse i den store skattesag fra Østre Landsret

17. januar 2018, kl. 14:06

Østre Landsret afsagde d. 16. januar dom i Danmarkshistoriens største skattesag

Den betyder, at SKAT kan hente 36 milliarder kroner ekstra op af lommerne på familier og virksomheder.

Vandselskaberne stævnede staten på vegne af vandkunderne, fordi fremgangsmåden var imod de politiske intentioner med Vandsektorloven.

Det er normalt at virksomheder beskattes af et overskud, men eftersom vandselskaberne ikke må tjene penge, virker det urimeligt at vandforsyningerne skal betale et milliardbeløb i skat.

Vandselskaberne vil sammen med deres brancheorganisation DANVA nu nærlæse dommen og tage stilling til om dommen skal ankes til Højesteret.

Vestforsyning Vand er en part i sagen mod staten, men forsyningens forbrugere rammes ikke af ekstraordinære prisstigninger på den korte bane (4-5 år).

Dette skyldes primært de senere års større investeringer i forsyningssikkerheden, men på længere sigt kan afgørelsen give en udgift til selskabsskat i selskabet - og denne udgift vil i givet fald skulle indregnes i vandprisen.

For yderligere oplysninger henvises til beskrivelse på DANVA's hjemmeside via linket nedenfor.

Læs beskrivelsen på DANVA's hjemmeside