Vestforsyning sænker varmeprisen - igen

15. december 2017, kl. 09:00

I 2018 falder fjernvarmeprisen endnu engang hos Vestforsyning. Samlet set vil multiforsyningskunder opleve et realprisfald på forbrugerpriserne

Lidt over 13.000 fjernvarmekunder hos Vestforsyning vil næste år opleve de laveste forbrugerpriser siden årtusindskiftet. Det sker, når varmeprisen for en typisk parcelhusfamilie falder med knap 500 kroner til i alt cirka 8500 kroner for varmeregningen for hele år 2018, inklusive abonnement, moms og afgifter.

"Vi har nogle meget dygtige medarbejdere både på kraftvarmeværket, på biogasanlægget og i varmeforsyningen, som har styret både varmeproduktion og driften meget effektivt. Det giver råd til at sænke priserne, og det kan vi kun være meget tilfreds med i bestyrelsen," siger Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen.

Prisfaldet bliver en realitet på trods af, at regeringen har udfaset et tilskud til el-produktion på kraftvarmeværket Maabjerg Energy Center BioHeat & Power (tidl. "Måbjergværket").

"Vi nyder især godt af, at Vestforsyning og Struer Forsyning overtog kraftvarmeværket i 2015. Vi får igen og igen bekræftet, at det var en klog beslutning. Nu kan vi for eksempel selv bestemme, om værket skal prioritere varme- eller el-produktion. Når vi producerer mere varme i Måbjerg på affald og biomasse, sparer vi samtidig dyr naturgas ude på spidslastcentralerne. Det er intelligent produktionsstyring," siger Nils Ulrik Nielsen.

El og varme er de to største poster på en families forsyningsbudget. Mens fjernvarmeprisen falder, så konstaterer Vestforsyning, at statsafgiften på el får endnu et hak opad i 2018 med en stigning på to procent.

"Det skal ses i lyset af, at den generelle løn- og prisfremskrivning, altså det man populært kalder inflation, ventes at være på 2,16 procent næste år, så vi vurderer, at en familie næppe vil mærke forskellen," siger Nils Ulrik Nielsen.

Vand og spildevand, som er de mindste poster på familiens budget, målt i kroner og ører, stiger til gengæld en smule næste år.

"Der sker en lovreguleret indfasning af den såkaldte 'trappemodel' på spildevand og en mindre takstregulering på vand. Det skal sikre, at virksomheder med et stort vandforbrug – ikke mindst mejerierne, som er vigtige arbejdspladser - har gode vilkår, der matcher nabokommunerne," forklarer Nils Ulrik Nielsen.

Hvis en familie er multiforsyningskunde – vand, varme, spildevand og el – hos Vestforsyning vil forbrugerpriserne samlet stige 0,3 procent. Men når lønninger og priser generelt stiger med 2,16 procent, vil man altså opleve et realprisfald.

De nye forbrugerpriser træder i kraft 1. januar 2018.