Vestforsyning holder priserne i ro i 2019

13. december 2018, kl. 13:30

Den samlede opkrævning for en typisk parcelhusfamilie stiger kun 0,08 % eller 21 kr. i 2019, svarende til et realprisfald på forbrugerpriserne.

Den meget beskedne prisændring bliver en realitet på trods af, at regeringen har udfaset et tilskud til el-produktion på kraftvarmeværket Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power (tidl. "Måbjergværket").

"Vi har nogle meget dygtige medarbejdere både på kraftvarmeværket, på biogasanlægget og i varmeforsyningen, som har styret både varmeproduktion og driften meget effektivt. Derfor kan stigningen i varmeprisen holdes nede på 2,0 % for en typisk parcelhusfamilie. Det kan vi kun være særdeles tilfredse med i bestyrelsen. Dette sker selv om et væsentligt tilskud til elproduktion er bortfaldet, hvilket vi var forberedte på. Vi får igen og igen bekræftet, at der var mange fordele ved at overtage kraftvarmeværket i 2015. Nu kan vi for eksempel selv bestemme, om værket skal prioritere varme- eller el-produktion. Når vi producerer mere varme i Måbjerg på affald og biomasse, sparer vi samtidig dyr naturgas ude på spidslastcentralerne. Det er intelligent produktionsstyring," siger Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen.

El og varme er de to største poster på en families forsyningsbudget. Mens fjernvarmeprisen stiger lidt, så konstaterer Vestforsynings bestyrelsesformand, at reduktionen af PSO-afgiften forventes at få udgiften til el til at falde med samlet 5,5%.

Vand og spildevand, som er de mindste poster på familiens budget, målt i kroner og ører, stiger en smule næste år. På spildevand udgør stigningen af selve spildevandsafgiften 1,8 % - hvortil dog skal tillægges en årlig udgift på 170 kr. til finansiering af klimasikringsprojektet i Storåen.

"Der sker igen i år en mindre takstregulering på vand. Vi fastholder linjen fra 2018 med en mindre nedjustering af priserne for større forbrug mod en lille stigning for mindre forbrug. Dette er en del af vores langsigtede strategi om at sikre konkurrencedygtige vilkår og priser på alle forbrugsniveauer," forklarer Nils Ulrik Nielsen.

Hvis en familie er multiforsyningskunde med vand, varme, spildevand og el hos Vestforsyning vil forbrugerpriserne samlet stige 0,08 procent. Den andel af priserne som Vestforsyning selv har indflydelse på, dvs. ekskl. ændringer i fx PSO afgiften, stiger med 1,56 % for en typisk parcelhusfamilie.

"Det skal ses i lyset af, at den generelle løn- og prisfremskrivning, altså det man populært kalder inflation, ventes at være på 2 procent næste år, så den enkelte multiforsyningskunde vil altså opleve et realprisfald" siger Nils Ulrik Nielsen.

De nye forbrugerpriser træder i kraft 1. januar 2019.

Kontaktinformation for pressen

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, tlf. 51 52 20 35.