Vestforsyning holder igen priserne i ro i 2020

27. november 2019, kl. 12:15

Den samlede opkrævning for en typisk parcelhusfamilie stiger kun 0,11 % eller 29 kr. i 2020, svarende til et realprisfald på forbrugerpriserne.

Hvis en familie får vand, varme, spildevand og el hos Vestforsyning, vil forbrugerpriserne samlet stige 0,11 procent. Den andel af priserne, som Vestforsyning selv har indflydelse på, stiger med 1,86 % for en typisk parcelhusfamilie.

"Det skal ses i lyset af, at den generelle løn- og prisfremskrivning, altså det man populært kalder inflation, ventes at være på 2,6 procent næste år, så den enkelte multiforsyningskunde vil altså opleve et realprisfald" siger bestyrelsesformand for Vestforsyning, Nils Ulrik Nielsen.

El og varme er de to største poster på en families forsyningsbudget. Fjernvarmeprisen er uændret ift. 2019, men reduktionen af PSO-afgiften* forventes at få udgiften til el til at falde med samlet 3,6%.

Vand og spildevand, som er de mindste poster på familiens budget målt i kroner og øre, stiger en smule næste år. På spildevand udgør stigningen af selve spildevandsafgiften 4,7 %. Det skyldes stigninger i investeringerne i de kommende år, der ikke kan dækkes af de almindelige prisfremskrivninger. Hertil skal tillægges en årlig udgift på 221 kr. til finansiering af klimasikringsprojektet i Storå.

"Vi er meget tilfredse med, at vi har kunnet fastholde prisen på varme på samme satser som i 2019. De varmeselskaber, som samtidig producerer el, mistede i 2019 et væsentligt tilskud til elproduktion, og som følge deraf er der sket væsentlige stigninger i de generelle varmepriser. Dette er ikke tilfældet i Holstebro, hvor vi i god tid har forberedt os på, at tilskuddet bortfaldt. Opkrævningen hos den typiske parcelhusfamilie i Holstebro er således faldet med mere end 27% siden Vestforsyning og Struer Forsyning overtog Maabjergværket fra DONG i 2015. Vestforsyning Varme har i 2019 haft den 31. laveste takst ud af 389 værker jf. Forsyningstilsynets branchestatistik fra august 2019" udtaler Nils Ulrik Nielsen.

De nye forbrugerpriser træder i kraft 1. januar 2020.