Skal vi hjælpe dig med at holde varmen?

03. februar 2021, kl. 08:00

Den 7. februar er det Varmens Dag - en dag, der sætter fokus på de mange fordele ved fjernvarme.

I dag opvarmes ca. 63% af alle danske boliger med fjernvarme. Det er den mest fornuftige måde at opvarme bygninger i bysamfund. I Holstebro har vi mere end 13.600 fjernvarmekunder, som hver dag nyder godt af varmen fra Vestforsyning. I 2020 kom 230 nye kunder til.

Skal du bygge nyt hus, er det en rigtig god idé at overveje fjernvarme, når du vælger varmekilde.

Men hvad er det, fjernvarmen kan - i forhold til andre varmetyper?

FJERNVARME ER NEMT

Du skal ikke selv ud og skaffe brændsel eller vedligeholde et fyr. Du skal bare åbne radiatoren, så er der varme.

FJERNVARME ER STABILT

Varmeforsyningen sørger for at varmecentraler og ledninger er vedligeholdt - alle døgnets timer, 365 dage om året. Det eneste du selv skal holde lidt øje med, er forbruget.

FJERNVARME ER KONKURRENCEDYGTIG

Fjernvarmen er oftest den billigste løsning - både når det gælder etablering og forbrug, og der kommer ingen uforudsete ekstra omkostninger til vedligehold og nyinvesteringer.

FJERNVARME ER MILJØRIGTIGT

I Holstebro kommer varmen primært fra affaldsforbrænding og forbrænding af halm og flis på "Måbjergværket" og fra biogas. Vi udnytter altså dit og andres affald til at lave både el og varme til kunderne. Dermed opnår vi stor effektivitet til gavn for både miljø og økonomi.

UDNYT FJERNVARMEN SÅ GODT SOM MULIGT

God udnyttelse af fjernvarmen er, når dit varmeanlæg trækker så meget varme ud af vandet som muligt – altså når du får varmt vand ind og sender afkølet vand retur. Så skal pumperne nemlig ikke transportere så meget vand rundt i ledningsnettet.

10 GODE RÅD OM FJERNVARME

  • Luk dørene til kolde rum, ellers siver varmen fra andre rum derind
  • 21 grader er en ideel temperatur for de fleste. Hver grad ekstra koster ca. 5% højere varmeforbrug
  • Begræns natsænkning af temperaturen. Der skal bruges ekstra varme om morgenen for at varme rummene op igen
  • Find en passende temperatur for gulvvarmen og hold indstillingen der. Det kan tage op til 1 døgn, før regulering af gulvvarme får virkning
  • Radiatorernes returrør skal føles kolde - højst lune
  • Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens
  • Indstil temperaturen på det varme brugsvand til omkring 50 grader
  • Luk for varmen, mens du lufter ud i ca. 5 minutter ad gangen
  • Tjek rumtemperaturen med et termometer, der hænger i 1,5 meters højde
  • Følg med i dit forbrug ved at kigge én gang om måneden på Vestforsynings app eller vestforsyning.dk/selvbetjening