Udskiftning af fjernvarmerørene på Haydnsvej 2-58

08. februar 2017, kl. 14:48

Vi laver ny hovedledning i vejarealet og fører et nyt stik ind til hver af de 29 huse i området på Haydnsvej 2-58.

Arbejdet blev igangsat torsdag d. 26. januar pga. et brud på en ledning i området.

Vi forventer at være færdige sidst i marts måned.

Se skitse over området