Tjek dit forbrug - også om sommeren

12. juli 2018, kl. 15:19

Vi anbefaler alle vores kunder at regelmæssigt sørge for at tjekke deres forbrug af el, varme og vand - også om sommeren!

På vores selvbetjening og app kan du følge med i dit forbrug, hvis Vestforsyning er din leverandør. På selvbetjening kan du sætte adviseringer op, så du får besked ved unormalt forbrug.

Du kan spare en del på f.eks. varmeforbruget henover sommeren, hvis dit varmeanlæg er korrekt indstillet og er teknisk velfungerende.

Herunder kan du finde tjeklister til varme, el og vand, som vi anbefaler at du løber igennem - også om sommeren - for at spare på dit forbrug.

Tjekskema til varme

Tjek dit forbrug ofte

Tjek dit forbrug ofte på app eller på selvbetjening, da du på den måde kan følge med og hurtigt opdage evt. overforbrug. Sæt evt. advisering op i selvbetjening.

Luk for varmen i huset

Luk for varmen i huset, så du kun skal bruge fjernvarme til at opvarme det varme vand. På den måde kan forbruget reduceres til ca. 200-300 kWh pr. måned svarende til 6-10 kWh pr. dag.

Kontroller radiatorer

Kontroller om alle radiatorer er kolde, ved at mærke på rørene til radiatoren når termostatventilen er lukket. Hvis røret er varmt, kan ventilen ikke lukke tæt, og der vil være et forbrug af varme hele sommeren. Radiatorventilen bør i disse tilfælde udskiftes af en VVS-mand.

Kontroller gulvvarmen 

Kontroller om gulvvarmen er slukket, ved at indstille alle rumtermostater så lavt som muligt. Herefter skal du se efter, om alle telestater, der er monteret på en fordeler i teknikrum /varmeskab, er lukkede. Dette kan du se ved at hætten på telestaten ikke er skudt op, men er plan med telestaten. Det kan evt. også ses på varmestyringen, hvor en lysdiode vil lyse, hvis der er varmeforbrug i et rum. Kontroller også at cirkulationspumpen til gulvvarme er slukket. Pumpen skal dog gerne tændes en gang i måneden, når der er lukke for gulvvarmen.

Det koster ca. 500 kr. - hvis man har tændt for gulvvarme på badeværelset i de varme sommermåneder, hvor du ellers ikke har behov for varme i huset.

Håndklædetørrer

Sluk helt for din håndklædetørrer.

Sommerluk centralvarmeanlæg med varmeveksler

Er der centralvarmeanlæg med varmeveksler, så kan du "sommer-lukke" ved at lukke for ventilen på fjernvarmeforsyningen til varmeveksleren og samtidig slukke for cirkulationspumpen på centralvarmeanlægget.

Skal du væk hjemmefra?

Skal du væk hjemmefra - gælder KUN om sommeren - kan du lukke for hovedventilen til fjernvarmen, så der ikke kan opstå et forbrug, mens du ikke er hjemme.

Tjekskema til el

Tjek dit forbrug ofte

Tjek dit forbrug ofte på app eller på selvbetjening, da du på den måde kan følge med og hurtigt opdage evt. overforbrug. Sæt evt. advisering op i selvbetjening.

Sluk for el-gulvvarme 

Har du el-gulvvarme, bør du slukke helt om sommeren.

Sluk for el-radiator 

Har du en el-radiator i værkstedet eller andre steder, bør de slukkes.

Luft/luft varmepumpe 

Har du en luft/luft varmepumpe til at opvarme huset - eller måske i sommerhuset - bør du tjekke indstillingen. Hvis den står på "AUTO" og f.eks. 21C, vil varmepumpen automatisk slå over på køling på de varme sommerdage, hvor rumtemperaturen overstiger 21C. Det koster på elforbruget.

Tag stik ud

Tager du af sted på ferie, så er det en god idé at tage alle stik ud til TV, computer, spillekonsoller, router, printer osv. Dog ikke til fryseren eller køleskab ;-)

Tjekskema til vand

Tjek dit forbrug ofte

Tjek dit forbrug ofte på app eller på selvbetjening, da du på den måde kan følge med og hurtigt opdage evt. overforbrug. Sæt evt. advisering op i selvbetjening.

Løber toilettet?

Tjek om dit toilet løber. Er du i tvivl, så kan du drysse lidt kanel på bagkanten i kummen. Toilettet må have været brugt op til testen. Hvis det løber af, så er bundpakningen utæt og skal udskiftes for at undgå vandspild. Du kan også sætte en advisering op inde i selvbetjening.

Vandhanen

Tjek om vandhanen drypper. Både ude og inde.

Automatisk vanding

Har du automatisk vanding i drivhuset, tjek om det stopper som det skal og kan holde tæt.

Skal du du at rejse?

Skal du ud og rejse, kan du lukke helt for hovedhanen ved måleren, så der ikke kan opstå vandspild, mens du ikke er hjemme.