Tilskudsordning ophører

09. oktober 2019, kl. 12:45

Vestforsyning har i en årrække ydet tilskud til energibesparelser som et led i Energiselskabernes Energispareindsats. Fra Vestforsynings side udfases ordningen og ophører helt pr. 31. december 2019. Her skal alle ansøgninger om energibesparelser være indberettet og afsluttet. Allerede indkomne ansøgninger vil naturligvis blive færdigbehandlet.

Ønsker du at søge tilskud gennem Vestforsyning, skal du gøre det senest 31. oktober 2019. Efter den dato henviser Vestforsyning til Energisparesiden.dk, hvor du kan søge tilskud til energibesparelser i din bolig helt frem til 31. december 2020, hvor ordningen ophører endeligt.

energisparesiden.dk