Regnvandsbassin ved Harald Damtofts Vej

07. oktober 2019, kl. 12:00

I tilknytning til boligområdet Harald Damtofts Vej i Nr. Felding er der etableret et regnvandsbassin, som tjener til hydraulisk regulering og rensning af regnvand, inden videre udledning til vandløb.

Bassinet skal renses op og i den forbindelse vil Vestforsyning optimere bassinet således, at der bliver skabt et større permanent våd-volumen og vandspejl samtidig med, at siderne på bassinet kan lægges ned. Det betyder, at stålhegnet fjernes, træerne fældes og der åbnes op for området omkring bassinet. Der vil i en periode være kørsel med større maskiner, som vi håber på forståelse for. I anlægsperioden vil området mellem bassin og legeplads være spærret af med byggepladshegn.

Vestforsyning håber med tiltaget, at området fremover bliver mere attraktivt for borgerne og at det kommer til at udgøre et rekreativt element i området.

Det er entreprenør Ivan Bastrup Jacobsen, der forestår arbejdet.

Anlægsarbejdet med de større maskiner forventes at være færdig inden 1. december. Herefter vil der være tale om anlægsarbejde i mindre omfang og til foråret vil den sidste finish med græssåning m.v. blive foretaget.