Regnvand skaber ny sø i Ulfborg

22. juni 2018, kl. 12:21

"Alle gode gaver de kommer ovenned", lyder det i en populær høstsalme. Men gavmildheden er blevet lige stor nok, når det gælder det vand, der kommer fra oven.

Det regner mere, og klimaprognoser lyder på, at det er en tendens, der vil fortsætte. Derfor har Ulfborg de senere år gennemgået en omfattende renovering og modernisering af kloakledningsnettet.

Ledningsnettet er blevet separeret, hvilket vil sige, at man graver ét gammelt rør op og erstatter det med to mindre rør: Ét til spildevand og ét til overfladevand (regn og smeltet sne).

"Det giver et mere jævnt flow i ledningsnettet, når spildevandet er separeret. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt at have én fælles rørledning, fordi der kan komme en ordentlig skylle i tilfælde af skybrud. Når det går værst for sig udleder vi urenset spildevand, fordi renseanlægget ikke kan følge med", forklarer spildevandschef Jette Fleng Christensen.

Vandløbene bliver også hårdt belastet, når der er skybrud. Fiskeyngel, sand og planter kan simpelthen blive spulet væk, hvis der pludselig bliver skyllet store mængder regnvand ud i vandløbene. Derfor etablerer Vestforsyning et nyt stort regnvandsbassin, så overfladevandet i et jævnt og roligt tempo kan blive ledt ud.

Der bliver to bassiner - som vil ligne helt almindelige søer - ved Markedspladsen i Ulfborg. De bliver på sammenlagt 13.000 kubikmeter.

Det giver plads til, at vandstanden kan bevæge sig op og ned, så bassinet virker som "buffer", så vandudledningen kan foregå jævnt og roligt. Det giver samtidig mulighed for at rense overfladevandet naturligt, inden det bliver udledt", siger Jette Fleng Christensen.

Hun minder om at overfladevandet fra Ulfborg fremover vil blive ledt direkte ud i regnvandsbassinet. Det betyder, at man skal vænne sig af med at kaste cigaretskodder i kloakken, og man skal lade være med at hælde sæbe og kemikalier i risten ude på vejen. "Det vil faktisk være bedre for miljøet, hvis man kører bilen i vaskehal i stedet for at vaske bilen ude på gaden. Ellers ender sæbe og skidt ude i naturen", fortæller spildevandschefen.

Holstebro Kommune har netop godkendt et rekreativt område i forbindelse med regnvandsbassinet. Det kan du læse mere om her.