Regeringens FORSLAG om indefrysning af ekstraregninger

16. september 2022, kl. 07:30

Regeringen er kommet med et forslag til indefrysning af energiregningen, men da der ikke er truffet en beslutning herom endnu, ved vi ikke, hvad det kan komme til at betyde for vores kunder. Det er dog kun  vores el-kunder, som rammes af dette, da prisen på varme er væsentligt lavere end det prisloft, der er udmeldt fra regeringen.

Vi vil løbende informere herom, lige så snart vi ved mere.

 

Her er Regeringens forslag om indefrysning af ekstraregninger.


  • Regeringen foreslår en ordning, hvor man kan udskyde en del af betalingen for el, gas og fjernvarme
  • Man kan vælge at udskyde betalingen af den del af ens regning, som ligger over prisniveauet fra efteråret 2021
  • Det foreslås, at prislofterne sættes til: Gas til 15,45 kr./kubikmeter, varmepumper og elpaneler til 1,87 kr./kWh, fjernvarme til 1,44 kr./kWh og el (belysning m.v.) til 2,99 kr./kWh
  • Det foreslås, at det såkaldte prisloft skal gælde i 12 måneder. Herefter foreslås en afdragsperiode på 5 år.

Regeringen vil også se på, hvordan ordningen kan udvides til at omfatte virksomheder.

Kilde: Finansministeriet