Strategi 2022-2026 - Vi kan gøre det sammen

15. september 2022, kl. 11:16

”Sammen skaber vi bæredygtig forsyning og lokal udvikling – for vores fælles fremtid”! Sådan lyder visionen for Vestforsynings nye strategi, der løber i perioden 2022 til 2026.

”Vi er en ny sammensat bestyrelse, der siden årsskiftet 2022 i tæt samarbejde med ledelsen har arbejdet med Vestforsynings strategi for de kommende 4 år. Det har været en god og spændende proces, hvor vi har vendt og drejet alle mulige scenarier og ser nu frem til, at vi kan få strategien ud og leve,” udtaler Vestforsynings Formand Pernille Bloch.

Vestforsynings nye strategi bygger på tre strategiske temaer, som er afgørende for koncernens udvikling i de kommende år: ”Grøn omstilling og bæredygtighed”, ”Lokal multiforsyning i dansk verdensklasse” og ”Åben for partnerskaber for fremtidens forsyning”.

Vi spiller en aktiv rolle og tager ansvar for at fremme ”Grøn omstilling og bæredygtighed” i Holstebro

Den grønne dagsorden bliver mere og mere aktuel på verdensplan og i Danmark. For at komme i mål med regeringens 70% mål i 2030 og klimaneutralitet i 2050, er vi alle nødt til at gøre en indsats. ”Vi skal reducere vores CO2-udledninger ved en gradvis udfasning af fossile brændsler og øge vores grønne investeringer i bl.a. vind og sol,” udtaler Vestforsynings direktør Christian Hagelskjær.  

Vestforsyning er derfor opsøgende på arealer til opsætning af vedvarende energi og har investeret i jord, som selskabet forventer kan realiseres til sol. ”Og vi kommer til at investere i mere. For med Vestforsynings deltagelse sikrer vi, at økonomien i projekterne holdes lokalt, og det vil vi gerne bidrage til”, siger Christian Hagelskjær

Som ”Lokal multiforsyning i dansk verdensklasse” sikrer vi høj forsyningssikkerhed til en attraktiv pris

”Vestforsyning vil opretholde en fortsat stabil, effektiv og moderne forsyning til vores nuværende kunder. Og samtidig udvikler vi forsyningen sådan, at de kommende generationer ikke skal bekymre sig om forsyningssikkerheden”, siger direktør Christian Hagelskjær.

Vestforsyning er en multiforsyning, der leverer en god samlet pakke af el, vand, varme og afledning af spildevand, med kundernes behov i første række. ”Bl.a. er en af vores topprioriteter at levere rent drikkevand, hvor vi lige nu har særligt fokus på PFAS-problematikken – det er ikke en udfordring i vores forsyningsområde i dag – men vi arbejder for at kunne håndtere problemstillinger, der kan true vores kunders forsyningssikkerhed nu og i fremtiden”, udtaler direktøren.

Vi er ”Åben for partnerskaber for fremtidens forsyning” - Ingen kan gøre det alene!

Som multiforsyning har Vestforsyning rigtig mange berøringsflader. Det er alt fra de primære forsyninger og til biogasanlægget og kraftvarmeværket i Maabjerg, som lægger op til forskellige spændende forretningsmuligheder i samarbejde med bl.a. industrien. ”Vi vil indgå aktivt i partnerskaber med synergimuligheder til vores forsyninger, der gavner vores kunder og fremmer lokaludviklingen i Holstebro”, tilføjer Christian Hagelskjær.

”Vestforsyning har både ønsker og ambitioner om at indgå de partnerskaber, der skal til, for at vi i fællesskab kan udnytte hinandens styrker lokalt. Vi er åbne for, om det måtte være at modtage overskudsvarme fra industrien eller samarbejde om et PtX-anlæg, så længe det kommer vores kunder og lokalsamfundet til gode i sidste ende”, runder Christian Hagelskjær af.

”Af aktuelle tiltag, der spiller ind i vores strategi på alle tre temaer, er det lige blevet offentliggjort, at vi i Vestforsyning koncernen er indgået partnerskaberne på tværs af industrier i et PtX-samarbejde. Det må siges at være en win-win situation, hvor den overskydende varme fra PtX-anlægget giver et grønt input til vores fjernvarme, og PtX-processen bliver samtidig mere effektiv. Projekt er afgørende for at opnå succes med den grønne omstilling lokalt og nationalt. Det glæder vi os meget til at bidrage til”, tilføjer Pernille Bloch, afslutningsvis.

Læs den nye strategi

Klik herunder for at læse den nye strategi.

Strategi 2022-2026