NYT REGNVANDSBASSIN

08. april 2019, kl. 09:00

HVORFOR?

Som resultat af det sidste års kloakarbejde i Ulfborg by, er det nu muligt at lede størstedelen af regnvandet fra byen direkte til vandløb uden om renseanlægget. Af hensyn til vandmiljøet er det nødvendigt at foretage en regulering af vandmængden i regnvejr, ligesom der foretages en tilbageholdelse af sand- og oliespild mm. fra kørebanerne. Derfor etablerer Vestforsyning i 2019 et nyt bassinanlæg, som i samarbejde med Holstebro Kommune udformes som et rekreativt område.

TIDSPLAN

  • UDGRAVNING AF BASSIN: 1. MARTS - 1. AUGUST 2019
  • Færdiggørelse af bassin og skråninger med muld og græs: 1. august – 4. oktober
  • Kloakseparering i Ringvejen til 1. september - 15. december: I denne periode er vejen lukket for trafik
  • Etablering af stianlæg og beplantning: oktober - november

DATA OM BASSINET

Der etableres et forbassin på i alt ca. 7.000 m3 beregnet til sand- og oliefang. Hovedbassinet bliver på ca. 17.000 m3. Bassinerne vil have en vanddybde på 1,10 m - og i regnvejr op til 2,10 m.

TERRÆNREGULERING OG STIANLÆG

En del af overskudsjorden anvendes til etablering af et bakket grønt aktivitetslandskab i området, med beplantning og stianlæg. Bakkerne, hvoraf den største bliver ca. 10 m høj, vil kunne anvendes som udsigtsbakker og kælkebakker. Næsten 800 m rekreative stier anlægges i området omkring søerne og opholdssteder, hvor der etableres bord- og bænkesæt. Den rekreative del af projektet udvikles af Teknik og Miljø, Holstebro Kommune og Ulfborg Borgerforening i samarbejde.