Når vandet kommer

01. september 2022, kl. 12:00

Hvis vandet kommer i form af en stormflod, er der gode råd at følge for lodsejere. Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden går sammen om at imødegå oversvømmelser og at hjælpe ejere af udsatte områder modhøjvande. En pjece og film viser hvordan.

De fleste er nok udmærket klar over, at klimaændringer fører til højere vandstand mange år frem i tiden. Vandstanden er steget de senere år, og det kommer til at gå endnu hurtigere.

Som lodsejer er det vigtigt at forberede sig på høje vandstande. Find ud af om din ejendom ligger i et risikoområde og er særligt udsat. Det kan du få oplysninger om flere steder. Blandt andet på linket www.kystplanlægger.dk eller værksøjet KAMP på www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp

Film og pjece

Syv Limfjordskommuner, deres respektive vandforsyninger og de to beredskaber har i fællesskab udarbejdet en pjece og en film, hvor du får vigtige oplysninger og informationer om, hvad du kan gøre – og bør gøre, hvis du bor eller har ejendom i udsatte områder.

Du kan se film og pjece her: C9 - Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord - Coast to Coast Climate Challenge. Danish climate adaptation (c2ccc.eu)

Oversvømmelse ved den vestlige Limfjord.

Din ejendom – dit ansvar

Husk – du skal forberede dig godt, hvis du bor i risikoområder. Som lodsejer er din ejendom dit ansvar. Kommuner står for den overordnede klimasikring som diger og højvandsværn. Det sikrer alt det, vi ejer og har adgang til i fællesskab.

Beredskabet tager fat og rykker ud, hvis der er fare for menneskers liv, miljø og natur og hvad der kaldes kritisk infrastruktur som strøm- og vandforsyning, veje, jernbaner og internet.

Grundejerforeninger og lignende i området ved den vestlige Limfjord, kan kontakte deres lokale beredskab for yderligere information og konkret vejledning i håndtering af udfordringerne med høje vandstande lokalt.

Projektet er støttet af EU-Life-programmet og er et af delprojekterne i projektet Coast til Coast Climate Challenge. For yderligere information: lis.ravn.sorensen@lemvig.dk