Mejdal-piger og drenge elsker fodbold

31. maj 2018, kl. 15:48

Det summer af liv på fodboldbanerne bag Mejdal Hallen. Både drenge- og pigehold træner og spiller kamp uden at være synligt påvirket af det bagende varme maj-vejr.

En del af forklaringen på den meget ståhej er, at fodboldklubben nyder godt af de mange nye tilflyttere i Mejdal-Halgård og dermed oplever medlemsfremgang.

Men formand for Mejdal-Halgård Fodbold Carsten Jespersen afslører også, at det ikke er helt tilfældigt, at der er så mange børn på en helt almindelig hverdag.

- Vi har tilrettelagt træningen sådan, at der altid er mange børn til stede på én gang. Det giver mere liv, og man lærer hinanden at kende på tværs af holdene. Og så er det også praktisk, hvis søskende eller venner kan træne nogenlunde samtidig, fortæller han.

Nogle af drengene prøver med stor energi de nye træningsredskaber. Dem har klubben indkøbt med sponsorstøtte fra Vestforsynings Initiativpulje.

- Sidste år måtte vi ofre 30.000 kroner på lysmasterne, så alle sponsorbidrag – store og små – er altid meget velkommen, siger Carsten Jespersen.

 

Vestforsynings Initiativpulje uddeler sponsorstøtte to gange om året. Denne gang blev 30 projekter, jævnt fordelt i hele Holstebro Kommune, tilgodeset, fortæller Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen.

- Hver gang vi uddeler sponsorstøtte fra Initiativpuljen, glædes vi over de mange ildsjæle, der er inden for kultur, idræt og uddannelse i vores kommune – og vores støttekomité bliver gang på gang sat på en stor opgave, når de skal vælge mellem de mange gode og spændende ansøgninger, siger Nils Ulrik Nielsen.

Initiativpuljen har siden november 2014 støttet 304 lokale projekter med et samlet beløb på næsten to millioner kroner.

- Det er en stor glæde at følge projekterne. Vi har fået mange søde mails og flotte billeder. Det er dejligt at man kan se nytteværdien af, at kunderne bakker op om det lokale forsyningsselskab, så vi kan lægge sponsorstøtten i lokalområdet, siger Nils Ulrik Nielsen.

 

Fakta: Mejdal-Halgård Fodbold

  • Fodboldklubben tæller 300 medlemmer og er en del af paraplyorganisationen Mejdal GIK.
  • 60 af medlemmerne spiller i seniorrækken (inkl. oldboys), som spiller fodbold for motionen og hyggens skyld.
  • Efter en succesfuld ekstraindsats er hele 30 procent af de unge spillere nu piger.
  • Børnene træner en-to gange om ugen. Vægten bliver lagt på sjov motion og et stærkt fællesskab, men man har også et samarbejde med FS Holstebro og FC Midtjylland, som kan hjælpe særligt dygtige talenter med at udfolde sig på eliteniveau.
  • Klubben har været en del af Mejdal, siden byen voksede op. I dag nyder man godt af de mange tilflytter i Mejdal-Halgård og kan glæde sig over medlemsfremgang.

www.mejdal-fodbold.dk

Skulle man få lyst til at prøve Mejdal-Halgårds nye træningsredskaber, så kunne det være en god idé at møde op til ”Fodboldens dag”, lørdag 9. juni, hvor alle hold skal spille kamp. Og man er også velkommen, selv om man ikke selv er fodboldspiller.

- Vi vil altid gerne byde frivillige hjerteligt velkommen – både unge og gamle. Det kunne være hyggeligt, hvis nogen havde lyst til at bage en kage, lave saftevand eller blive aktiv i bestyrelsen eller løse praktiske opgave for eksempel som kampfordeler, siger Carsten Jespersen og opfordrer borgerne i området til at kontakte klubben, hvis man har lidt fritid til overs og gerne vil være en del af fællesskabet.