Lille prisfald hos Vestforsyning i 2017

15. december 2016, kl. 15:26

Mens løn og priser generelt stiger 2,1 procent næste år, vil forbrugerpriserne hos Vestforsyning være stort set uændrede

En typisk parcelhusfamilie, som køber alle forsyningsydelser gennem Holstebro Kommunes multiforsyningsselskab Vestforsyning, vil næste år opleve stort set uændrede priser. Helt nøjagtigt vil prisen samlet set falde 0,8 procent, mens Kommunernes Landsforening forventer en generel løn- og prisstigning - også kaldet inflationsrate - på 2,1 procent. Dermed vil forsyningskunderne i Holstebro opleve et pænt realprisfald.

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen er svært tilfreds med, at Vestforsyning passer godt på pengene.

"Det er kun et år siden, vi annoncerede et stort prisfald på fjernvarme, efter at vi fik det lokale kraftvarmeværk tilbage på lokale hænder. Nu er vi tilbage til 'normal drift', hvor Vestforsynings medarbejdere endnu engang har sikret, at priserne kan holdes i ro. Det betyder meget for familiens økonomi, at man kan lægge et budget uden at være nervøs for store prisudsving," siger Nils Ulrik Nielsen.

Igen i år har Vestforsyning formået at holde prisen i ro. Den samlede pris er påvirket af mange forhold, som selskabet ikke selv har kontrol over, men samlet set vil en typisk kunde opleve et lille prisfald i forhold til det foregående år.

Fakta

Definition: En typisk parcelhusfamilie

Vestforsynings budget for en typisk parcelhusfamilie baserer sig på en modelfamilie med far, mor og to børn i et 130 kvadratmeter stort parcelhus. Deres årlige standardforbrug er defineret sådan:

  • El: 4000 kWh
  • Fjernvarme: 14.400 kWh
  • Vand: 150 m3
  • Spildevand: 150 m3

Vestforsynings kunder kan se husstandens eget forbrug i både kWh og kroner ved at benytte app'en VESTFORSYNING, som kan downloades gratis til smartphone.

Hent app'en her

"Fjernvarmeprisen falder faktisk igen i år. En parcelhusfamilie vil kunne spare cirka 300-400 kroner på fjernvarmen næste år som følge af effektiv drift af varmeforsyningen, faktisk har driften i 2016 været bedre end budgetteret, og det kommer nu forbrugerne til gode i form af en lav varmepris i 2017. Til gengæld vil prisen for spildevandsafledning stige omkring 300 kroner," siger bestyrelsesformanden.

"Forsyningsselskaberne bliver mødt med politiske krav om effektivisering. Det er vi sådan set ikke uenige i, men vi effektiviserer jo i forvejen og har altid gjort det. Vestforsynings medarbejdere er fagligt dygtige og udviser stor opfindsomhed, når vi skal finde på nye måder at få lidt mere energi ud af de samme penge, så vi gør, hvad vi kan for at kompensere for afgiftsstigninger og reguleringer," forklarer Nils Ulrik Nielsen.

Han opfordrer forbrugerne til selv at bidrage til de lavest mulige udgifter.

Prisstigningen på afledning af spildevand skyldes en politisk bestemt prisregulering, den såkaldte "trappemodel", der blev indført i 2014, som led i en række væksttiltag for erhvervslivet. Modellen pålægger forsyningsselskaberne at give mængderabat til virksomheder med et stort vandforbrug, f.eks. slagterier, mejerier og dambrug. Det har i hele landet betydet prisstigninger for øvrige kundegrupper.

"Det bedste, man kan gøre for både sin egen tegnebog og miljøet er naturligvis at spare på energien. Vestforsyning har masser af enkle spareråd på hjemmesiden, og vores energirådgivere hjælper gerne med gratis rådgivning. Og så yder vi fortsat tilskud, hvis man vil energirenovere sit hus," siger Nils Ulrik Nielsen.

Se de aktuelle priser og få gode råd om energibesparelser her på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger for pressen

Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, tlf. 51 52 20 35