Licitation - Belysning

28. juni 2018, kl. 10:35

Vestforsyning Belysning A/S udbyder hermed i offentlig licitation etablering af belysnings-anlæg i byggemodningsområdet Alstrup etape 3N & 5. i Holstebro Kommune.

Arbejdet omfatter gade- og vej- og stibelysningsanlæg i et nyt boligområde.


Arbejdet udbydes i én entreprise og omfatter i det væsentlige:


Levering og opstilling af 153 stk. master, armaturer og lyskilder.


Arbejdet omfatter levering og udførelse af alle nødvendige dele til entrepriserne.


Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Vestforsyning Belysning A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro.


Materialet udleveres fra onsdag den 4. juli 2018.


Licitationen afholdes onsdag 22. august 2018.