Leverandørforeningen har nu købt Maabjerg Energy Centers biogasanlæg

21. december 2023, kl. 15:06

Handlen er endegyldig. Maabjerg Energy Center har solgt sit biogasanlæg til Leverandørforeningen.

De sidste aftaler er nu på plads og underskrifterne sat. Leverandørforeningen, som hidtil har ejet en mindre del af Maabjerg Energy Centers biogasanlæg, har købt hele anlægget.

Leverandørforeningen valgte at gøre brug af sin forkøbsret, som helt konkret betyder, at en aktionær i selskabet Maabjerg Energy Center – Biogas har ret til at købe, hvis andre aktionærer ønsker at sælge.

Struer Energi og Vestforsyning, som ejede hovedparten af Maabjerg Energy Centers biogasanlæg, meldte i oktober ud, at de ønskede at sælge anlægget.

Det gjorde de to, kommunalt ejede forsyningsselskaber, fordi det lokale biogasanlæg vil stå sig bedst ved at blive udvidet og udviklet til fremtiden.

Bestyrelsesformand i Struer Energi, Kjeld Graversgård, forklarede dengang:

- Vi ville rigtig gerne have været med til at udbygge andelen af vedvarende energi på det her område, men på grund af reglerne for offentligt ejede virksomheder ville vi have været en konstant bremseklods.

- En udvidelse af biogasanlægget kræver, at man laver en opgradering af biogassen til gasnettet. Det er der ikke lovhjemmel til, at vi gør som kommunalt ejede selskaber, supplerede Pernille Bloch.

Hun er bestyrelsesformand for Vestforsyning, som holder til i Holstebro.

Prisen er den samme

Christian Hagelskjær, som er adm. direktør for Maabjerg Energy Center, fortæller, at alle i processen hele vejen op til udmeldingen om salgsønsket har været klar over, at forkøbsretten var til stede.

Hvordan stiller det Maabjerg Energy Center og dets ejere - Struer Energi og Vestforsyning - at Leverandørforeningen har valgt at bruge sin forkøbsret og købe biogasanlægget?

- Det stiller os uforandret, siger Christian Hagelskjær med henvisning til, at Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) stod klar til at købe det lokale biogasanlæg.

- Maabjerg Energy Center får det samme for anlægget og på de samme betingelser og vilkår. Det er bare en anden køber, forklarer den administrerende direktør.

Hovedformålet med salget af biogasanlægget – altså at få det udvidet og udviklet til gavn for lokalområdet – er også en mulighed for de nye ejere.

De opererer til forskel fra Struer Energi og Vestforsyning på kommerciel basis, hvilket giver andre rammer for netop udvikling inden for dette område.

 

LÆS OGSÅ: VESTFORSYNING OG STRUER ENERGI VIL SÆLGE BIOGASANLÆG