Kursen er sat for Vestforsyning

22. august 2017, kl. 10:41

Adm. direktør Jørgen Udby fratræder fra Vestforsyning og vil fra 1. september alene koncentrere sig om Maabjerg Energy Centers bioethanolprojekt

1. september er der vagtskifte på broen i Holstebros multiforsyningsselskab Vestforsyning, når adm. direktør Jørgen Udby fratræder stillingen.

- Det skyldes ganske enkelt, at jeg i efteråret fyldte 65 år, så vagtskiftet på broen er helt naturligt, fortæller Jørgen Udby, som har stået i spidsen for Vestforsyning, siden selskabet blev etableret 1. januar 2001.

- Jeg oplever fortsat en stor opbakning bag Vestforsyning fra både kunder, medarbejdere og lokalsamfundet, men det er tid for mig at overdrage roret til en anden. Også selv om det bliver et savn for mig, at jeg ikke skal se kollegaer og medarbejdere hver dag, siger han.

Fremsynet kommune

Dermed afrundes en lang karriere med mere end 40 år i ledende stillinger, heraf 28 år som en markant skikkelse i det vestjyske, først som direktør for Holstebro Kommunes tekniske forvaltning og senere som direktør i Vestforsyning, da man skilte forsyningsområderne ud fra den kommunale forvaltning. Det skete efter, at Jørgen Udby selv havde stået i spidsen for arbejdet med at forene forsyningsområderne vand, varme, spildevand og el.

- Holstebro Kommune var fremsynet, og vi var derfor velforberedt, da lovgiverne ved årtusindskiftet besluttede, at el-forsyningen skulle udskilles fra kommunerne. Vi var klar med et selvstændigt forsyningsselskab, og vi fik lov at forblive samlet på én betingelse: Vores ejer, Holstebro Kommune, forlangte, at vi skulle være driftssikre, effektive, innovative og klima- og miljøvenlige. Senere blev det også et erklæret mål, at vi skulle skabe vækst og lokale arbejdspladser, siger Jørgen Udby.

Meget at være stolt af

Det idégrundlag blev til det "SMID"-værdisæt, som Vestforsyning stadig arbejder ud fra hver dag: "Vi vil være serviceminded, miljøbevidst, innovativ og dialogbaseret".

- Jeg synes, vi har levet godt op til målene. Vi har høj forsyningssikkerhed, lave priser, god service, og vi har også opnået gode resultater på miljø- og klimaområdet. Samtidig har vi opbygget en rigtig god arbejdsplads med engagerede medarbejdere, som er glade for at gå på arbejde, og som har et meget lavt sygefravær, vurderer Jørgen Udby.

Han og medarbejderne i Vestforsyning har en hel del at være stolte af: På det innovative felt har Vestforsyning deltaget i skabelsen af Nupark, kraftvarmeværket, biogasanlægget, opførelse af det helt nye vandværk Nibsbjerg Vandcenter, etablering af gas- og brinttankstationen, en vindmøllepark, et klimasikringsanlæg, og nu er et bioethanolanlæg på bedding. Vestforsyning er vokset fra 80 til 170 medarbejdere og beskæftiger 150 job i det private erhvervsliv om året.

- Jeg er stolt af at have været med til at skabe denne udvikling. Og jeg glæder mig over, at jeg efter min fratrædelse skal fortsætte med at arbejde for bioethanol-projektet, så vi forhåbentlig får det i mål også, siger Jørgen Udby.

Han har mange at takke for samarbejdet, også for mange til at nævne dem alle sammen, men siger:

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og skiftende byråd gennem årene for samarbejdet og for den flotte opbakning til Vestforsyning. Vi har fået rejst nogle fyrtårne, der er værd at styre efter, og der er sat en klar kurs for Vestforsyning: Den peger fremad!

Reception på fredag

Jørgen Udby vil fra 1. september være arbejdende bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center, som stadig arbejder for at etablere produktion af 2. generations bioethanol i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer, hvor der i forvejen ligger et stort biogasanlæg og et stort kraftvarmeværk, som i sin tid var Verdens første biomassefyrede kraftvarmeværk. Jørgen Udby har selv været med til at opføre begge anlæg og håber at kunne fuldende "trilogien", inden han går på pension.

Vestforsyning tager afsked med Jørgen Udby ved en reception fredag 25. august kl. 13-15 hos Vestforsyning, Nupark 50, 7500 Holstebro.

Blå bog: Jørgen Udby

  • Jørgen Udby er født 13. november 1951 i Horsens.
  • 1976: Teknikumingeniør – anlægslinje med speciale i planlægning, miljø og hydraulik.
  • 1976-1981: Ansat hos rådgivervirksomheden I. Krüger A/S, først som projektleder, senere planlægningschef og sidst som chefkonsulent.
  • 1981-1986: Ansat hos Naturgas Syd I/S, hvor han på kort tid avancerede fra underdirektør til vicedirektør og stedfortrædende direktør samt medlem af DONG og de regionale gasselskabers fælles direktion.
  • 1986-1989: Adm. direktør, Jysk Naturgas A/S
  • 1989-2001: Teknisk direktør, Holstebro Kommune
  • Siden 2001: Adm. direktør, Vestforsyning. Sideløbende var han en af initiativtagerne bag etableringen af Nupark, som han i perioden 2002-2007 også var direktør for.
  • Jørgen Udby er medlem af bestyrelsen for Scanenergi A/S og Vestjyske Net samt bestyrelsesformand for konsortiet bag bioethanolprojektet Maabjerg Energy Center.