INGEN PFOS/PFAS I DIT DRIKKEVAND

16. november 2021, kl. 14:00

På baggrund af den seneste tids presseomtale omkring per- og polyfluorerede stoffer (PFAS-forbindelser) fra brandslukningsskum har Vestforsyning kontrolleret for disse stoffer i vores forsyningsområder.

Følger et stramt kontrolprogram

Vestforsyning har 5 vandværker som modtager råvand fra i alt 26 boringer, placeret på forskellige kildepladser. Der bliver løbende foretaget analyser af både råvand fra boringerne og fra selve distributionen af drikkevand, fra vandværkerne og helt ud til forbrugernes vandhaner.

Ingen påviste PFAS-forbindelser

De Danske Regioner har udpeget 145 tidligere brandøvelsespladser i Danmark til nærmere undersøgelse. I Holstebro Kommune er der udpeget to steder, nemlig Særkærparken 142 og Mågevej 13.

Vestforsyning har af forsigtighedsprincip for nyligt foretaget analyse for PFAS-forbindelser (herunder PFOS) på alle 5 vandværker i forsyningsområdet. Der er ikke påvist nogle af stofferne.

Vi har desuden undersøgt de to nærmeste indvindingsboringer til Særkærparken 142 og Mågevej 13. Heller ikke her er stofferne påvist.

Alle prøver bliver udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie, og analyseresultaterne kan ses på www.geus.dk