INGEN PFOS/PFAS I DIT DRIKKEVAND

01. december 2021, kl. 08:45

På baggrund af den seneste tids presseomtale omkring per- og polyflourerede stoffer (PFAS-forbindelser) fra brandslukningsskum har Vestforsyning kontrolleret for disse stoffer i sine forsyningsområder.

Følger et stramt kontrolprogram

Vestforsyning har 5 vandværker som modtager råvand fra i alt 26 boringer. Boringerne er placeret på forskellige kildepladser. Der foretages løbende analyser af både råvand fra boringerne og fra selve distributionen af drikkevandet – fra vandværkerne og helt ud til forbrugernes vandhaner.

Ingen påviste PFAS-forbindelser

De Danske Regioner har udpeget 145 tidligere brandøvelsespladser i Danmark til nærmere undersøgelse. I Holstebro Kommune har de indenfor Vestforsynings forsyningsområder udpeget 2 lokaliteter, hvor der har eller kan have været anvendt brandslukningsskum.

Vestforsyning har af forsigtighedsprincip for nyligt foretaget analyse for PFAS-forbindelser – herunder PFOS – på alle 5 vandværker i forsyningsområderne og der er ikke påvist nogen af stofferne.

Vestforsyning har desuden undersøgt de to boringer som ligger nærmest de to udpegede lokaliteter. Heller ikke her er stofferne påvist. Boringerne er en del af Holstebro Fællesforsyning som indvinder grundvand fra et velbeskyttet grundvandsmagasin i 70-90 meters dybde.

Vestforsyning er bekendt med at Region Midtjylland udfører forureningsundersøgelse på en af lokaliteterne med indikationer på at det øvre grundvandsmagasin er påvirket af PFAS.

Derfor holder vi selvfølgelig fortsat øje og har skærpet analysefrekvensen i de to boringer så du trygt kan nyde et koldt glas vand fra hanen.

Alle prøver er udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie og analyseresultaterne er offentligt tilgængelige på www.geus.dk.