Ingen ekstraregninger på vej fra Vestforsyning

20. marts 2017, kl. 10:50

I forbindelse med den debat, der foregår netop nu i pressen om udbetaling af udbytte fra fjernvarmeselskaber til ejerne, kan vi oplyse at der i Vestforsyning A/S - som er 100 % ejet af Holstebro Kommune - for flere år siden er truffet beslutning om at der ikke betales udbytte til kommunen. Hvorimod selskabet og Kommunen er enige i at optjente overskud i fjernvarmen skal anvendes til fordel for forbrugerne i form af lavere priser, investeringer i at fremtidssikre forsyningen og i nye energi- og miljøløsninger, der øger beskæftigelsen gennem skabelse af lokale arbejdspladser.

Når Maabjerg Bioenergy optræder som ansøger er det, fordi biogas-selskabet også udøver kommercielt salg og ønsker, at muligheden for at et overskud fra disse aktiviteter kan betales tilbage til varmeselskaberne, som ejer anlægget - og herigennem komme varmeforbrugerne til gode.