Ingen chloridazon i Vestforsynings vand

21. september 2017, kl. 08:40

Vestforsyning Vand, som forsyner lidt over 17.000 husstande i Holstebro Kommune med drikkevand, har på eget initiativ fået testet vandforsyningen for forekomst af ukrudtsmidlet chloridazon. Det er sket efter opsigtsvækkende fund på Fyn, hvor et vandværk måtte lukkes efter fund af rester af chloridazon.

Resultatet hos Vestforsyning er det samme som for øvrige pesticider: Intet fund!

- Det var helt som forventet, siger Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen og tilføjer:

- Der er naturligvis mange, som bliver urolige, når de gennem medierne hører om fund af kemikalier i drikkevandet, så vi er glade for, at vi nu kan dokumentere, at Vestforsynings drikkevand er rent og sundt. Det er meget vigtigt, at både forbrugere og fødevarevirksomheder har tillid til forsyningen.

Bestyrelsesformanden sender en venlig tanke til Højvang Laboratorier A/S, som har valgt at bevare deres laboratorium i Nupark i Holstebro, hvor også Vestforsyning har sin administration.

- Vi har haft et godt samarbejde med Højvang, som var hurtige til at udvikle en test for chloridazon. Og vi er glade for, at vi fortsat har analyseeksperter siddende så tæt på os, siger Nils Ulrik Nielsen.

Vestforsynings vandchef Jesper Madsen var ikke overrasket over testresultaterne, da forsyningens fem kildepladser indtil nu ikke har været plaget af pesticider. I Holstebro Og Vinderup nyder vi eksempelvis godt af særlige geologiske forhold med opadstigende vandtryk i grundvandsmagasinet, som lokalt er med til at minimere risikoen for nedsivning af uønskede stoffer fra overfladen.

- Det er meget vigtigt, at vi beskytter de arealer udenfor byerne hvor grundvandet dannes via nedbør, så vi fortsat kan have godt drikkevand i fremtiden. Udover sprøjtefri zoner rundt om alle forsyningsboringer går Holstebro Kommune blandt andet foran med et godt eksempel ved i mange år at haft sprøjteforbud på offentlige arealer, forklarer han.

Blandt andet af hensyn til de store mejerier i Holstebro bliver der udtaget langt flere vandprøver end lovens minimumskrav, og Holstebro og omegn har meget høj vandkvalitet. Vandchef Jesper Madsen tøver derfor heller ikke med at vælge postevand frem for flaskevand.

- Du ved ikke, om der er afsmitning fra plastikken i vandet. Det er skadeligt for miljøet, at man transporterer flaskerne rundt på lastbiler. Og så er det dyrt! Du får aldrig mig til at betale 10-20 kroner for en flaske vand, når man kan tappe en halv liter vand fra vandhanen for to og en halv øre, siger Jesper Madsen.

Test for chloridazon vil fremover være et fast element i Vestforsynings vandprøver.  Vandværkernes brancheorganisation DANVA har i samarbejde med miljømyndighederne nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, om der findes flere pesticidtyper, som burde medtages i prøveudtagningerne.

 

Kontaktoplysninger for pressen

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, tlf. 5152 2035

Vandchef Jesper Madsen, tlf. 5158 7393

 

Hvad er chloridazon?

  • Chloridazon er et ukrudtsmiddel, som i 1960'erne blev udviklet af den tyske kemikoncern BASF.
  • Midlet var populært i marker med roer, løg og rødbeder og har også været anvendt i Danmark.
  • I 2007 blev rester af Chloridazon første gang sporet i drikkevand. Men da midlet ikke har været brugt i Danmark siden 1996, vurderede Miljøstyrelsen dengang på basis af stikprøver, at det ikke var nødvendigt at lade Chloridazon indgå i rutinemæssige prøveudtagninger i Danmark.
  • I sommeren 2017 førte fund af Chloridazon til, at et vandværk på Fyn blev lukket. Der var tale om mikroskopiske mængder, men for en sikkerheds skyld blev det besluttet, at alle vandprøver i Danmark fremover skal testes for Chloridazon.

Vestforsyning og Chloridazon

  • Vestforsyning har med assistance fra Højvang laboratorium i Holstebro selv taget initiativ til at teste vandforsyningen for forekomst af Chloridazon. Stoffet har ikke kunnet spores overhovedet i vandforsyningen fra Nibsbjerg Vandcenter og Frøjk Vandværk (Holstebro by og opland), Vinderup Vandværk, Mogenstrup Vandværk og Sandagergård vandværk (Borbjerg/Skave). Den øvrige del af Holstebro Kommune forsynes ikke af Vestforsyning men af private vandværker.
  • Chloridazon vil fremover være en fast del af prøveudtagningsprogrammet hos Vestforsyning. Der er ikke fundet hverken bakterier, pesticider eller skadelige kemikalier i nogen af prøverne. Alle prøver for naturligt forekommende mineraler er meget langt under grænseværdien. Med andre ord: Vandet er rent og sundt at drikke.
  • Vestforsynings vandforsyning er DDS-certificeret (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed). Det betyder, at man over for især fødevarevirksomheder kan dokumentere, at vandet er rent, og at man arbejder struktureret og målrettet for at beskytte forsyningssikkerheden.