Information til dig med solceller

01. april 2016, kl. 09:03

Nye tariffer for ejere af solceller pr. 1. april 2016

Hovedparten af Danmarks husstands-solcelleejere har tidligere været afregnet efter den såkaldte nettomålerordning.

Med den ordning betalte man kun nettarif af husstandens merforbrug - altså det der ikke dækkes af solcellernes produktion.

Energitilsynet bestemte i starten af 2016, at netselskaberne ikke må give rabat på nettariffen, fordi det betyder, at andre kunder skal betale for solcelleejernes brug af elnettet. Derfor er rabatten til solcelleejere udfaset og pr. 1. april 2016 og frem skal der betales nettarif.

Dansk Energi har lavet en uddybende forklaring, som du kan læse her