God grund til at fejre strømmens dag

20. januar 2021, kl. 08:00

Den 23. januar er det Strømmens Dag i Norden. En dag hvor vi skal fejre strømmen, der er meget vigtig for det moderne liv, vi lever i dag. Kunne du overhovedet forestille dig en verden uden strøm? – nej vel?

I år er det syvende år, vi fejrer Strømmens Dag – og for hvert år bliver strømmen grønnere. Vi får mere vind, sol og bæredygtig biomasse ind i vores energisystem.

Hos Holstebros forsyningsselskab, Vestforsyning, er næsten 2/3 af strømmen grøn og "hjemmelavet". Det betyder altså, at elproduktionen udleder mindre og mindre CO2.

Der produceres strøm tre steder

Forbrændingsanlægget (Måbjergværket) 123.000 MWh årligt
Vindmøllerne i Gedmose 40.000 MWh årligt
Biogasanlægget (MEC - BioGas) 17.000 MWh årligt
I alt 180.000 MWh årligt
Vestforsynings samlede strøm 280.000 MWh årligt

I nogle perioder fremstiller Vestforsynings egne anlæg alt, hvad kunderne forbruger af strøm. Men i andre perioder skal vi købe strøm udefra. En stor del af den strøm, som Vestforsyning køber udefra, er også grøn, men bare produceret andre steder.

Vidste du?

Alle i Danmark kan købe strøm hos Vestforsyning - kontakt os på tlf. 9612 7300 og hør mere.

Kontakt os

Fem hurtige om strømmen

  • Vi har i Danmark strøm i stikket 99,99 procent af tiden.
  • I 2019 producerede danske vindmøller og solceller strøm til halvdelen af vores elforbrug. Vind producerede 46,9 procent af vores elforbrug, mens sol stod for 2,9 procent. Begge dele er rekord.
  • CO2-indholdet i en kWh er 150 gram. Det har aldrig været lavere.
  • CO2-indholdet i el er faldet med 66 procent fra 2010 til 2019, som følge af den grønne omstilling. Og strømmen bliver stadigt grønnere.
  • Elnettet i Danmark er 170.000 km langt og kan nå mere end fire gange rundt om jorden.

Kilde: Dansk Energi