Fjernvarmearbejder i Griegsvej

16. februar 2016, kl. 08:40

I Griegsvej fra nr. 1-69 skal hovedledningen udskiftes. Samtidig udskiftes alle stikledninger.

I stien mellem Griegsvej og Laubsvej skal en del af hovedledningen udskiftes, og i den forbindelse skal stikket til Laubsvej 80 udskiftes.

Arbejdet starter medio april og slutter sidst i september 2016.

Alle grundejere er informeret direkte.