Fjernvarmearbejder i Brahmsvej

16. februar 2016, kl. 00:00

I Brahmsvej fra nr. 1-37 og 2-130 skal hovedledningen udskiftes. I samme forbindelse udskifter vi også alle stikledninger.

Arbejdet starter primo april, og forventes afsluttet i oktober 2016. 

Alle berørte grundejere er informeret direkte.