Fjernvarmearbejde på Emil Reesens Vej

10. januar 2020, kl. 08:30

Informering i forbindelse med kommende renovering af fjernvarmeledninger på Emil Reesens Vej

De nuværende fjernvarmeledninger er af ældre dato og trænger til udskiftning. Dette er vurderet på baggrund af forventet levetid og isoleringsevne. For at opretholde en god forsyningssikkerhed - også i fremtiden - og ud fra ønsket om at sænke varmetabet fra ledningerne, er det nødvendigt at ledningerne nu udskiftes. Ledningsarbejdet vil omfatte en samlet strækning på ca. 700 meter hovedledning. Hertil kommer alle stikledningerne.

Hvad skal der ske?

Fjernvarmestikledningen udskiftes helt frem til hovedhanerne, og derfor vil alle berørte grundejere blive kontaktet af én af vores medarbejdere for nærmere at drøfte forhold vedrørende nuværende og kommende stikledning - herunder placering/indføring på grund, tilslutning, adgangsforhold i bolig, retablering af terræn m.v.

De nye hovedhaner anbringes i et skab på ejendommens ydermur og vil fremover udgøre forsyningsgrænsen.

Det bliver nødvendigt at få skabt forbindelse fra de nye hovedhaner og ind til det eksisterende fordelingsanlæg i huset. I den forbindelse beder vi om din hjælp til at få skabt plads til at føre ledninger mellem de to punkter.

Klik for stort billede.

Hvornår?

Vi vil gerne i gang i starten af januar måned 2020, men det afhænger naturligvis af vejret. Men hvis den milde vinter fortsætter, planlægger vi at gå i gang i uge 2 eller 3. Hvis det lykkes, forventer vi at være færdig med udgangen af marts 2020. I den periode må du forvente kortvarige afbrydelser af fjernvarmeforsyningen.

Vi regner med at starte med strækningen fra nr. 51-65, derefter nr. 35-49 osv. Vi vil under alle omstændigheder forsøge at holde jer bedst muligt orienteret enten via brev eller denne side.

Trafikken

Trafikken vil desværre blive generet en smule, men dog søgt opretholdt.

Projekteringen er koordineret i samarbejde med Holstebro Kommunes Trafik og Parkafdeling.

Vi vil søge at gennemføre arbejdet, således at ulemperne for grundejerne i området bliver så få som muligt. Vi beder samtidig om din forståelse for de gener, der angiveligt vil være under arbejdets gennemførelse.

Vi vil henstille til alle om at respektere afspærringer og i det hele taget vise agtpågivenhed ved udgravninger o.l.

Udlejet ejendom

Hvis din ejendom er udlejet eller på anden måde udlånt vil vi meget gerne om du vil give denne information videre.

Tidsplan

Opdateres løbende. Revideret d. 13. januar 2020.

Uge  2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15
Opstart                            
Emil Reesens Vej 51-65                            
Emil Reesens Vej 35-49                            
Emil Reesens Vej 19-33                            
Emil Reesens Vej 1-17                            
Hovedledning i grønt område                            
Afslutning                            

Energitjek

I forbindelse med de forestående forbedringer af fjernvarmenettet i gaden, vil vi benytte lejligheden til at tilbyde et gratis energitjek af dit hus med tilhørende varmeanlæg.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Allan Christensen på telefon 9612 7336, eller du kan sende en mail på adressen info@vestforsyning.dk.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende din egne varmeinstallation, er du også velkommen til at kontakte os.